V rámci Programu celoživotního učení 2007 – 2013 Leonardo da Vinci se studenti čtvrtého ročníku se zaměřením na předškolní výchovu zúčastnili tříměsíční odborné stáže. Její výsledky se dnes budou hodnotit na závěrečném setkání v Liberci. Účastní se ho zástupci jednotlivých předškolních zařízení z Žitavy, Löbau, Lückendorfu a vedoucí projektů z české i německé strany Jaroslava Masnicová a Stefanie Fischer.
„Učení bylo oboustranné, poznali jsme jiné metody, zapojili se do denního režimu. Zajímavé je, že jsou zde pohromadě děti od osmi měsíců až po předškoláky. Starší děti pomáhají menším. Malé děti nejdou s problémem ke své učitelce, ale nejdříve poprosí staršího kamaráda. Tomu také za pomoc poděkují. Je to úžasné,“ hodnotí dojmy z pobytu studentka Veronika Žantová. Podle ní jsou v těchto školkách děti vedeny k samostatnosti ve všech běžných činnostech.
„Děti pečou, vaří, samy si nandávají jídlo, věší prádlo. Právě takové činnosti rozvíjí jemnou motoriku a pocit odpovědnosti. Musí fungovat společně,“ dodává studentka.
„Náš Rámcový vzdělávací program už tyto metody zahrnuje, než se ale dostaneme na podobnou úroveň, uplyne ještě dlouhá doba,“ říká další ze studentů Pavel Urban.
Mentorka z české strany Jaroslava Masnicová k tomu říká: „V pohraničí by si lidé měli rozumět, mít základní znalosti o jazyce a kultuře svých sousedů.“ Dodává, že pokračování těchto aktivit v budoucnu závisí i na tom, zda škola získá finanční prostředky. ⋌(mk)