12. prosince, přesně ve 12 hodin, zazněl na univerzitním náměstí ťukot kladívek. To rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs a další přizvaní hosté poklepali na žulový balvan, který se stal symbolicky základním kamenem nové stavby. Dokončena bude v dubnu 2014 a studenti v ní naleznou nové laboratoře, přednáškové sály, ale zejména chybějící aulu s kapacitou pro 350 osob.

„Promoce jsme museli pořádat v divadle, důležité návštěvy prezidenta nebo významných vědců se pořádaly v jedné z učeben, což nebylo úplně ideální," nastínil rektor. Reprezentativní prostory ale nejsou tím nejdůležitějším, co stavba škole přinese. Zásadní je, že škola získá nový výukový objekt. Prostory budou plně využívat zejména fakulta strojní, fakulta mechatroniky a nově i přírodovědně-humanitní fakulta, která se přestěhuje z Voroněžské ulice a uvolní chybějící prostory pro studium doktorandů ekonomických věd.

„Vyřeší nedostatečnou kapacitu učeben, zvláště pro přednášky z matematiky, které se nyní musely kvůli počtu studentů různě dělit, zvýší úroveň vybavení učeben a laboratoří, a tím se nám zlepší podmínky pro inovaci studijních programů, která je nezbytnou podmínkou pro udržení a další zlepšení kvality výuky i vědecké práce," vypočetl rektor.

AUTOREM NÁVRHU čtyřpodlažního objektu je Architektonická kancelář TUL, konkrétně Jiří Suchomel a Jiří Janďourek.

Nový výzkumný, vývojový a výukový komplex naváže na nedávno zprovozněný vysokoškolský Ústav pro nanomateriály a pokročilé technologie, pro který bude vychovávat další odborníky a zásadně vylepší možnosti studentů doktorandských programů.

„Z pohledu dalšího rozvoje kvalitního vysokého školství považujeme tuto investici za naprosto nezbytnou. Čím více kvalitních studentů, tím lepší možnosti pro ekonomický rozvoj celého regionu," zdůraznil náměstek ministra školství Tomáš Hruda.

Z pohledu financí jde o druhou největší investici v historii školy, kterou škola získala na základě kvalitního projektu od EU.

Původně měla samotná stavba stát kolem 380 milionů. Průhlednou veřejnou soutěží, jíž se zúčastnilo 13 firem, se cenu podařilo stlačit na 242 miliony bez DPH. A to i přesto, že se vítěz, olomoucká firma Gemo, musí potýkat s žulovým podložím a respektovat přítomnost atomového krytu. „Rozhodně ale nepřipustíme žádné vícepráce," zdůraznil rektor.