Minulý týden proběhlo její připojení do evropské bolidové sítě. Jde o soustavu stanic, které fotografují přelet jasných meteorů zvaných bolidy. Bolidová stanice v areálu frýdlantské školy je teprve desátou bolidovou stanicí v ČR a pětatřicátou stanicí v Evropě. Škola je už díky systému meteorologických přístrojů zapojena i do monitorování globálních klimatických změn.