Oprava bez použití betonu

Voda s bahnem zaplavila obytné části obcí a největší škodu způsobila na místní komunikaci Kotel Zábrdí, kde vznikly velké vymleté prohlubně a hrozila v několika místech destrukce silnice. „Vzhledem k tomu, že město v současné době nemělo na rozsáhlé opravy finanční prostředky, bylo rozhodnuto, že obnovu provedou zdejší veřejně prospěšní pracovníci, kteří v úseku zhruba 150 metrů po vybagrování vyštětovali břehy kameny, dosypali je jílem a svahy osázeli břežním porostem," uvedl starosta Osečné Jiří Hauzer.

Město předpokládá, že terén rychle zaroste a břehy se zpevní kořeny vrb. Úprava byla provedena přírodě blízkým opatřením bez použití betonu. Jak bude účinná budou úředníci průběžně kontrolovat.

Zkusit protierozní opatření napadlo vedení Osečné při nedávné exkurzi v Sasku. „Tam okolí malých toků upravují obdobnými způsoby často a doba již prověřila, že to jsou způsoby účinné. Snad stejně dobře zaberou i u nás," uzavřel Hauzer.