Stát se platným členem týmu, umět řešit problémy, pomáhat druhým a být připravený na různé situace včetně těch krizových patří mezi schopnosti, které rozvíjí skautský program. Vyzkoušet si je v praxi se rozhodli i dobrovolníci v Libereckém kraji prostřednictvím systému skautské pomoci.

Samotná pomoc je postavená na propojování konkrétní poptávky seniora v konkrétním místě, kterou přijmou pracovníci Linky seniorů, a dospělých skautských dobrovolníků a dobrovolnic. „Ti se sami hlásí na jednotlivé úkoly a zavazují se k jejich splnění. Pomoc může být i pravidelná a dlouhodobá. Do systému se mohou registrovat pouze dospělí členové a členky Junáka ve věku 18 až 60 let,“ ozřejmila skautská mluvčí Barbora Trojak.

Linku seniorů provozuje organizace Elpida a jedná se o bezplatnou a anonymní telefonickou pomoc na čísle 800 200 007. V čase koronavirové epidemie posílila svůj provoz a poskytuje seniorům i jejich blízkým informace a podporu, volající ale také přímo propojuje s dobrovolníky z řad skautů.

„Stejně jako na jaře je i nyní zásadní, aby lidé z ohrožených skupin omezili návštěvu míst s vysokým rizikem nákazy. Nabídka skautů je jednou z možností, jak zůstat v bezpečí domova, a přitom mít zabezpečené vše, co je třeba,“ zdůraznil náměstek jabloneckého primátora pro sociální oblast David Mánek.

Na linku volají senioři, kteří se cítí ohroženi, mají obavu z nákazy a potřebují doručit nákup potravin a drogerie či léky. Pracovníci linky mohou díky speciální webové aplikaci spojit volajícího se skautským dobrovolníkem v jeho okolí. Dobrovolníci pak pomáhají s nákupem základních potravin a dalších základních potřeb, vyzvedáváním léků v lékárně nebo třeba s platbou složenek.

„Na jaře byla tato pomoc velmi důležitá, a to nejen prakticky, ale také proto, že samotný kontakt s dobrovolníkem byl pro seniory povzbuzením,“ řekla vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá. „Dokážeme také sestavit krizový plán, pokud má senior potíže a neví, jak je řešit. Pomůžeme mu se uklidnit a získat ztracenou rovnováhu, dát relevantní informace a propojit s konkrétní službou či pomocí,“ dodala Bohatá.

Skautské středisko Varta Semily se snaží pomáhat na všech frontách. V polovině října jeho členy oslovil Český červený kříž. „Nově jsme dostali na starost krizový telefon, na který senioři ze Semilska a Lomnicka volají s žádostí o pomoc. Ve spolupráci s městy Semily a Lomnice nad Popelkou byly na vývěsní plochy a do vchodů panelových domů vyvěšeny letáky s nabídkou naší pomoci,“ upřesnil zástupce vedoucího skautského střediska Tomáš Jech.

Skautských dobrovolníků se už v prvních dnech přihlásilo velké množství a mají tak kapacitu pomáhat individuálně s nejrůznějšími věcmi. „Kromě donášky nákupů se jedná i o venčení psů či zařízení obědů. Týden nabízíme stejnou službu i lidem v karanténě,“ dodal Jech.

Pomohou i dětem

Během víkendu absolvovali čtyři skauti kurz péče o osoby v pobytových a zdravotnických zařízeních, aby byli připraveni pomoci v případě výpadků pracovníků. Dobrovolníci vypomáhají Pečovatelské službě Lomnice nad Popelkou s nákupy pro klienty, docházejí i do Sociálních služeb Semily, kde je situace s nedostatkem personálu velmi vážná. „Navazujeme spolupráci s Domovem Tereza a s Domovem dětí Semily, kde budou naši dobrovolníci pomáhat s doučováním dětí a děláním domácích úkolů,“ řekl Tomáš Jech.

Tisíce dospělých skautských dobrovolníků a dobrovolnic se zapojily do pomoci ve svém okolí i na jaře během první vlny epidemie. Na lokální úrovni vzniklo více než 120 dobrovolnických týmů . „Podstatou skautingu je hodnotová výchova, která skauty a skautky mimo jiné vede k aktivnímu hledání příležitostí, jak se zapojit a pomoci, kde je třeba. Během koronavirové krize tak skautští dobrovolníci neváhali a prakticky okamžitě se pustili do pomoci ve svém okolí,“ řekl starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický.

Skauti se setkávají v on-line světě, říká liberecký vedoucí skautů

Ondřej Petrovský působí jako vedoucí 27. oddílu skautů ve středisku Mustang. Ve skautském prostředí se pohybuje téměř třicet let a našel si zde ty nejlepší přátele. A zatímco základní cíle výchovy dětí zůstávají stále stejné, mění se metody, jak to dělat. „Skauting je i o výchově, morálních hodnotách, přípravě do života, vzájemné spolupráci, férovosti a samostatnosti. To vše se dá budovat i nyní ve virtuálním světě,“ řekl Petrovský.

Jak jste se přizpůsobili nouzovému stavu, který narušil skautskou činnost?
Tentokrát jsme byli připraveni, takže jsme jen oprášili to, co jsme nějakou dobu pilovali na jaře a vlastně i lehce udržovali v mezidobí. Prakticky okamžitě jsme se přepnuli do on-line prostředí, kde využíváme ke vzájemné komunikaci mezi členy aplikaci pro počítače, tablety i telefony. Zachovali jsme i schůzky, jen se přesunuli do virtuálního prostředí. Jsme tak s dětmi vlastně v častějším kontaktu, ale jen na dálku.

Kolikrát týdně se „scházíte“? Můžete přiblížit aktivity, kterým se věnujete?
On-line schůzky máme každou středu, vždy hodinu a půl jako normálně. Třikrát do týdne pro kluky vyhlašujeme výzvy, kde plní různé jednodušší i složitější úkoly tak, abychom jim nabídli i smysluplnou náplň volného času. Každý tomu může věnovat energie, kolik uzná za vhodné a musím už nyní říci, že některé nápady, jak kluci k výzvám přistoupili, mě velice mile překvapily. Zároveň se s výsledkem své práce vždy pochlubí ve virtuální místnosti naší aplikace, kterou členové vidí, a tím tak trochu udržujeme i ten oddílový kontakt. Veliké díky patří mladším vedoucím, kteří toto prostředí pro nás na základě aplikace Discord uzpůsobili. Jednou až dvakrát týdně si s dětmi zahrajeme nějakou jednoduchou on-line hru, kdy je cílem si s nimi popovídat při činnosti, která je jim blízká. Plánujeme pro ně udělat i živý interaktivní videopřenos a uvařit společně sobotní oběd na dálku. Oddíl holek od nás ze střediska to dělal na jaře a mělo to veliký úspěch.

Co je hlavním cílem těchto činností?
Udržet udržet oddíl v nějaké vzájemné komunikaci, aby členové měli alespoň částečně sociální kontakt, který jim nyní určitě chybí. Zároveň se snažíme co nejméně zatěžovat rodiče, kteří mají v této době v řadě případů mnohem více práce než kdy jindy.

Jak vítají mladí skauti přesun do on-line světa?
Snažíme se nabídnout alternativu a nikoho do ničeho nenutíme. Ale ze zapojení a zapálení pro plnění různých výzev a vzájemné komunikace mám radost, neboť to ukazuje, že jsme schopni fungovat i v těchto nestandardních podmínkách a oddíl je pro nás všechny něco víc než jen běžný kroužek. Samozřejmě osobní kontakt nic nenahradí. Naši snahu oceňují o rodiče, kteří také mohou nahlédnout do našich virtuálních aktivit.

Skauting spočívá i v pobytu v přírodě, výletech a venkovní aktivitě. Lze vůbec nějak nahradit tuto aktivitu?
Skauting je také ale o výchově, morálních hodnotách, přípravě do života, vzájemné spolupráci, férovosti, partě kamarádů, samostatnosti, dokázat se o sebe ale i ostatní postarat. To se dá budovat i nyní. Samozřejmě bez osobního setkávání to není a nebude nikdy ono, ale ani výlety do přírody jsme zcela nevypustili. Připravujeme pro rodiny individuální výpravy, kdy jim nabízíme možnost vydat se ven a připravujeme jim k tomu sadu úkolů, ze kterých si děti vyberou, které budou plnit. Čas i místo, kam vyrazí, necháváme na nich, dáváme jen tipy na zajímavá a ne zcela známá místa na Liberecku. Splnění úkolů prokážou kluci fotkou a společně se zas pochlubí v naší oddílové aplikaci, jak se jim to podařilo. Jednu z individuálních výprav jsme pro změnu udělali formou různých her, které si mohli po cestě užít i s rodiči.

Myslíte, že skautská výchova a aktivita může posílit duševní zdraví dětí, aby lépe zvládli krizové situace?
Jsem si tím dokonce jist. Během naší činnosti se děti dostávají do řady situací, se kterými si musí poradit samy. Sice je v pozadí vždy někdo z dospělého vedení, ale snažíme se, aby samy hledaly to nejlepší řešení. Občas musí překonat samy sebe a pak je pro ně o to větším úspěchem, že to zvládly. Opravdu krizovým situacím se snažíme vyhnout, ale když by přišly, myslím si, že děti už vědí, co mají dělat.

Máte ve svém oddíle někoho, kdo se zapojil do dobrovolnické pomoci?
U nás ve středisku o pár lidech vím, třeba studenti zdravotnických oborů se zapojili do služby v nemocnici. Stovky skautů v republice se nabídli s dobrovolnickou pomocí na lince pro seniory a jako na jaře poskytují své služby i dalším potřebným. Jsem rád, že se opět ukazuje, že skauti se dokáží zmobilizovat, když je potřeba a jsou schopni společnosti nějak pomoci i nad rámec své běžné činnosti.

Když porovnáte situaci na jaře a tu nynější, vnímáte mezi nimi rozdíl?
Rozdíl vidím hlavně v lidech, kteří už nemají tolik důvěry v kroky, které vláda činí. Nemám jim to za zlé, ale mrzí mě, že nedodržováním předpisů vlastně protahují období, po které budeme muset fungovat na dálku v on-line prostředí. Vnímám, že je obtížné uvěřit v některé kroky vlády, které nejsou zcela kontinuální a zároveň na druhé straně tu máme řadu lidí i z řad vážených lékařů, které tu situaci také zlehčují. Běžný člověk aby si pak vybral, čemu věřit, i když to snad podle všeho musí být jasné. To se na jaře nestávalo v takové míře. Kritické myšlení a dokázat pracovat s informacemi objektivně je také z jednou z věcí, kterou se snažíme kluky v oddíle učit. Jak se ukazuje, je to čím dál tím v dnešní době důležitější. Já však stále věřím, že vyhraje zdravý rozum a celou epidemii se nám podaří překonat co nejdříve a s co nejmenšími následky. Od dětí poslouchám, že se zlepšila činnost škol a podzimní distanční výuka se někde výrazně od jara posunula k lepšímu. Na druhou stranu ty děti jsou z toho už unavené, stejně jako většina společnosti a nezbývá než doufat, že se vrátíme co nejdříve do nějakého běžného režimu.