Město nechá zpracovat projektovou dokumentaci pro plánovanou přestavbu. „Modernizace je jedním z bodů našeho programového prohlášení a počítáme s investicí do tohoto areálu s částkou okolo 8 milionů korun. Měl by na základě spolupráce i se zástupci skateboardové komunity vzniknout nový celobetonový komplex s vyšší kvalitou povrchů,“ informoval náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek. Modernizace by měla přispět k vyšší bezpečnosti a zároveň snadnější údržbě areálu.

Skatepark bude otevřený až do listopadu, pokud to dovolí počasí, a to každý den od 8 do 20 hodin. Během letních měsíců je otevírací doba prodloužena až do 22 hodin. Areál patří k navštěvovaným sportovištím, denně se tu vystřídá až 250 lidí. Sportoviště během sezóny využívá několik stovek skateboardistů a cyklistů pro volnočasové vyžití i trénink. Od března loňského roku se o jeho opravu stará sjednaná servisní společnost. Skatepark funguje od roku 1998, v roce 2016 prošla většina překážek nákladnými opravami.