Ten měl na fakultě přednášku Nordic Wood a zároveň vedl spolu s doktorandem FUA Janem Tyrpeklem čtyřdenní workshop, během nějž kruhový objekt vznikl. Do workshopu založeném na principu „design and bulit“ se zapojilo deset studentů včetně zahraničních napříč fakultními katedrami a ročníky.

„Na těchto workshopech si studenti architektury v malém měřítku osvojí klíčové dovednosti, které běžná ateliérová projekční tvorba ‚na papíře‘ neumí často zprostředkovat: management projekčního a realizačního týmu i stavby, povolovací procesy, logistické zajištění stavby, organizace staveniště, schopnost týmové spolupráce a komunikace, rozpočet stavby a cash-flow, manuální řemeslné dovednosti nebo diskusi nad společenskou rolí architekta,“ informoval děkan FUA Osamu Okamura.

Stavba se skládá z šestadvaceti svislých čtyřmetrových latí umístěných do kruhu se čtyřmetrovým průměrem. Ve spodním prstenci jsou v jednotlivých mezerách pravidelně rozmístěna prkna pro sezení i odkládání. Ve stavbě, jež má ve svém středu v kamenné podlaze vyznačeno ohniště, se posadí patnáct lidí. Přísná geometrická forma kontrastuje s okolní přírodou, která zároveň návštěvníkům nabízí co největší pospolitost.