Drolící se skalní masiv za domy, ze kterého padají kameny, nechá město sanovat. Sanace skály by měla být hotová do podzimu letošního roku. Stát by měla zhruba 3,3 miliony korun bez DPH. Skalní masiv na Horákovce je evidován i v Registru svahových nestabilit vedeném Českou geologickou službou.