Ještě nestojí a dlouhou dobu stát nebude. Přesto už budí obavy místních. Řeč je o potenciální silnici, která by měla protnout západní část Liberce. Silnice se má objevit v novém územním plánu, jehož příprava nyní finišuje.

Silnice je v územním plánu navržená od hranic Stráže nad Nisou, protíná Ostašov, Horní Hanychov, na Spáleništi se má stočit směrem k průmyslové zóně Jih a tam se napojit na dnes už existující ulici Heyrovského a jinou spornou a připravovanou silnici podél areálu firmy Denso.

V oblasti Hanychova by však silnice protnula čtvrť převážně s rodinnými domky. Jejich obyvatelé se obávají hluku a zvýšeného provozu, chystají proto podání námitky.

„Komunikace rozděluje jednolité území Horního Hanychova, má zčásti vést po hranici Přírodního parku Ještěd, který by ovlivnila mimo jiné hlukem, spalinami a odříznutím od obydlených oblastí,“ píší lidé v dokumentu. Silnici považují za propojení obou libereckých průmyslových zón, a proto se bojí kamionů.

Autor návrhu nového územního plánu Jiří Plašil to odmítá. „Půjde o sběrnou komunikaci, která vyřeší nedostatečnou dopravní infrastrukturu v oblasti. Spojnice zón to není, to je fáma. Pro kamiony bude vždycky nejjednodušší cesta po průtahu I/35,“ vysvětlil. Současné, několik metrů úzké silnice by posléze měly sloužit pro cyklisty.

Navržená komunikace by měla být dvouproudová, dopravní model na ní predikuje asi sedm tisíc aut denně. Intenzita by se navíc podle Plašila směrem od průtahu snižovala.

Silnice není otázkou nejbližších let, územní plán ukazuje pouze předpoklady budoucí výstavby. Podávat proti němu námitky mohou lidé už jen do úterý 3. července.