„Nejezdím na Frýdlant moc často, asi jednou za tři týdny. Překvapilo mne, když jsem na konci minulého týdne narazil na kruhový objezd. Silničáři ještě komunikaci dokončovali, doprava byla řízená semaforem,“ podotkl Jaromír Havlík, motorista z Liberce.

Jak vysvětlil šéf Ředitelství silnic a dálnic v Liberci Josef Jeníček, stavba silnice I/13, nazvaná Stráž nad Nisou, Krásná Studánka, je financována z dotací Evropské unie operačního programu Doprava.

Přináší obchvat obci Stráž nad Nisou a části města Liberec – Krásná Studánka. Součástí stavby je nejen výstavba okružní křižovatky, přeložky a úpravy místních komunikací, ale také 9 mostních objektů v celkové délce 349 metrů, 3 protihlukové stěny a přeložky inženýrských sítí.

Z okružní křižovatky je silnice napojena na současnou komunikaci I/13 směr Krásná Studánka. Za okružní křižovatkou se cesta provizorně napojuje na stávající komunikaci I/13 ve směru na Mníšek u Liberce.

„Náklady na stavbu dosahují zhruba 900 milionů korun a celá silnice by měla být dokončena v příštím roce,“ řekl Josef Jeníček. Stavba nové silnice, dlouhé 4,3 kilometry, která by měla ulehčit dopravě na výpadovce z Liberce, začala na podzim roku 2008.