Už víc než půl roku jsou obyvatelé Vítkova nuceni snášet různá dopravní omezení. A evidentně jim není konec. „Celá silnice do Horního Vítkova měla být hotová do 17. listopadu. To, jak to tam vypadá, snad není třeba komentovat," líčí starosta Chrastavy Michael Canov.

Podle něj práce na opravě komunikace sice probíhají, ale v tempu, které neodpovídá schválenému harmonogramu. „Teď měl být podle plánu už jen měsíc na různé dodělávky, kdyby se třeba při kolaudaci na něco přišlo, tak aby měli prostor to opravit. Ale tady ani žádná kolaudace udělat nejde. Nejsou tam povrchy, stále se dodělávají propustky, někde chybí zábradlí u opěrných zdí a mostků a podobně," vyjmenovává Canov.

Už v létě si přitom obyvatelé Vítkova stěžovali, že oprava se do listopadu nemůže stihnout. „Když vidím, jak se na stavbě postupuje, tak mě jímá hrůza. Panuje tam chaos a nasazení dělníků je malé," kritizoval už v červenci předseda osadního výboru Vítkova Miroslav Balcar.

Ladislav Wünsch, který vykonává stavební dozor, přitom ujišťoval zástupce města, že se termín stihne. „S dodavateli jsme mluvili, neustále je tlačíme k dodržení termínu."

Zpoždění je ale evidentní. Podle Canova je nemožné, aby byla silnice do zimy hotová. „Každou chvíli může začít sněžit," neskrývá obavy.

Městu se aspoň podařilo zajistit malý minibus, který zajíždí až nad vítkovskou školu, aby byla zajištěna částečná dopravní obslužnost.

Páteřní komunikace procházející Vítkovem patří Libereckému kraji. „Určitě budeme s dodavatelem stavby jednat a délce zpoždění pak bude odpovídat i výše penále," řekl radní pro dopravu Vladimír Mastník. Oprava silnice je součástí rekonstrukce vozovek zničených v Chrastavě při povodních 2010. Peníze na opravu ale přišly až po čtyřech letech. Na dokončení tu čeká i přeložka průtahu na Frýdlant, ta by měla být hotová do srpna 2015. Kvůli přeložce vysokého napětí musela být odstraněna i lávka přes Jeřici u Führichova domu. Když bude přát počasí, vrátí se lávka ještě do konce roku, jinak až na jaře.