Zrušena budou zejména pracoviště, jejichž služby jsou ze strany veřejnosti podle provedené analýzy nejméně využívány nebo v praxi zajišťují především služby podatelny.

„Analýza ukázala, že daňoví poplatníci už nyní služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují. O vyhledávané klíčové služby finančních úřadů občané po zrušení vybraných územních pracovišť ale nepřijdou,“ řekla Gabriela Krušinová z tiskového oddělení Ministerstva financí.

Při podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věci nebo k dani z příjmů zajistí Finanční správa rozšířený rozsah výjezdů do příslušných obcí. Výjezdy pracovníků finančních úřadů do obcí budou probíhat v obdobích, kdy daňové subjekty podávají největší počet daňových přiznání. Tedy v lednu a v březnu.

„Ve výše zmíněných měsících rozšíří finanční úřady místně příslušné jednotlivým obcím také možnost konzultací s jejich pracovníky prostřednictvím kontaktních telefonních linek,“ doplnila Krušinová.

Seznam rušených poboček v Libereckém kraji
Územní pracoviště ve Frýdlantě
Územní pracoviště v Jilemnici
Územní pracoviště v Novém Boru
Územní pracoviště v Tanvaldě
Územní pracoviště v Železném Brodě

Pobočky naopak zůstanou v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci, Semilech a Turnově.

„Vláda slíbila, že bude šetřit všude tam, kde je to možné, tedy především ve výdajích do nabobtnalé státní správy. Od mého příchodu na ministerstvo financí jsme v celém resortu zrušili téměř 1000 míst, především z důvodu rušení agend primárně v rámci Finanční správy. Letos pokračujeme snížením územních pracovišť finančních úřadů. Cílem je větší efektivita Finanční správy a samozřejmě i úspory pro stát v příštích třech letech ve výši až 150 miliónů korun – to vše při zachování kvality a dostupnosti služeb finančních úřadů pro občany a firmy,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

 „Dalším smyslem redukce územních pracovišť je zkvalitnění služeb Finanční správy poskytovaných veřejnosti tím, že odborné zaměstnance ze zrušených pracovišť využijeme na posílení našich stěžejních činností. Zároveň dosáhneme úspory veřejných prostředků a v neposlední řadě budeme účelně posilovat roli elektronické komunikace s veřejností. Finanční správa bude mít méně kamenných pracovišť, plánujeme však posílit možnosti osobní komunikace daňových subjektů s pracovníky finančních úřadů a zajistit jim efektivní pomoc a podporu při plnění jejich daňových povinností,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.