Když se před několika lety na sociálních sítích objevilo heslo#MeToo, začaly se převážně ženy svěřovat se svými příběhy, které se týkaly prožitého sexuálního obtěžování a zneužívání. Tyto případy se odehrály v různém prostředí a výjimkou není ani to akademické.

Kristýna Balážová působí na liberecké univerzitě jako studentská tutorka.Kristýna Balážová působí na liberecké univerzitě jako studentská tutorka.Zdroj: se svolením Kristýny BalážovéTechnická univerzita v Liberci (TUL) přišla s řadou opatření, která by měla jednak podobným případům předcházet, popřípadě je včas podchytit a řádně řešit. Vedle kladení většího důrazu na vyhodnocování studentských hodnocení vznikl systém studentských tutorů.

Jednou z tutorek se stala třiadvacetiletá Kristýna Balážová, která studuje bakalářský program Anglický jazyk a Geografie se zaměřením na vzdělávání. Ta byla oslovena akademickou tutorkou a rozhodla se spolu s kolegou Dominikem Fojtou tuto funkci přijmout.

„Role studentského tutora u nás na fakultě není nijak specificky definována. Očekává se však, že tutor bude studentům nápomocný především ve studijních záležitostech. Jsme takoví prostředníci komunikace mezi studenty a vedením univerzity,“ řekla Balážová, která působí na Katedře anglického jazyka Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.

Technická univerzita v Liberci
Pedagog se choval nevhodně při výuce, na liberecké univerzitě už neučí

Pokud se jí student či studentka svěří s nějakým nevhodným zážitkem ze strany přednášejícího či vznese stížnost, následuje jednání buď s vedením dotyčné katedry, nebo fakulty. Do procesu vstupuje i univerzitní ombudsman, který na škole působí od roku 2021. Podle tutorky hodně záleží na domluvě se studenty, kteří stížnost či oznámení podali, a také na závažnosti dané situace.

„Vždy je dobré mít v této situaci nějaký důkaz či svědka. Bez důkazů je bohužel těžké podniknout konkrétní opatření, jelikož by se jednalo o tvrzení proti tvrzení. Proto bychom se prvně snažili nějaké důkazy shromáždit,“ nastínila případný postup s tím, že jako důkaz může posloužit i nevhodná korespondence obdržená studujícím od vyučujícího.

Sexuální obtěžování nelze akceptovat

Důležitost role studentských tutorů prokázal i nedávný případ, kdy se na ně obrátily studentky ohledně nevhodného chování pedagoga na katedře anglického jazyka. Případ byl prošetřen a vyučující se rozhodl odstoupit na vlastní žádost z pracovního poměru. Jak Balážová sama přiznala, případy nevhodného chování hraničícího se sexuálním obtěžováním ji nepřekvapily. Od bývalých spolužaček z gymnázia, které nyní studují na různých univerzitách po celé republice, ví, že sexuální obtěžování na akademické půdě je poměrně častým jevem. Považuje to za alarmující.

Projekt Nemlčíme.
Nemlčíme! Přibližují sexuální násilí formou rozhovorů a veřejného promítání

„Klíčové je nemlčet. Sexuální obtěžování nelze akceptovat. A to ani v případě, že se ho dopouští někdo nám nadřízený. V těchto případech útočník často zneužívá své autority a spoléhá na to, že strach z následků dotčenému nedovolí se bránit,“ zdůraznila.

Výhoda funkce studentských tutorů podle ní spočívá hlavně v tom, že jsou k nim studenti mnohem otevřenější a mluví spolu méně formálně. „Určitě bych doporučila, aby se inspirovaly ostatní univerzity a podobnou funkci zřídily i u nich,“ uzavřela Balážová.