V plánu je vydání knižní monografie o muzeu, která ještě nikdy za jeho dobu existence nevyšla. Při příležitosti výročí došlo k navázání spolupráce s Ateliérem didaktické ilustrace Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. „Od února do listopadu 2023 bude 28 studentů v rámci své výuky připravovat společnou uměleckou výstavu a publikaci, která originálním způsobem přispěje k oslavě muzea,“ informoval mluvčí Libereckého kraje Jan Mikulička.

Kniha bude zachycovat kompletní historii muzejní instituce od jejího založení až do současnosti. Podle ředitele Severočeského muzea Jiřího Křížka zaujme hlavně obrazová část, která bude velmi atraktivní. Podařilo se dohledat nové fotografie, popřípadě některé zakoupit v zahraničí.

Čajový servis od Karoliny Světlé.
Čajový servis od Světlé ležel u popelnice, putoval do Podještědského muzea

„Nebudeme recyklovat staré texty, ale chceme převyprávět znovu příběh muzea. Naprostou většinu textů mají na starost odborní zaměstnanci muzea,“ sdělil Jiří Křížek. Byť výročí připadá na začátek května, vydání kolektivní monografie se uskuteční v druhé polovině letošního roku. „Zkoušíme různé granty, už jsme uspěli u Libereckého kraje. Uvidíme, zda klapne i ministerstvo kultury,“ doplnil.

Nový počátek muzea

Samotná kulturní instituce prošla za poslední roky velkou proměnou. Na pískovcové sokly se po 122 letech vrátily sochy lva a lvice a právě jejich dozdobení se stalo symbolem nového počátku existence muzea. Rekonstrukcí v minulých letech prošla nejen budova, ale změn se dočkaly i zdejší expozice. V jubilejním roce budou pokračovat v přípravě investičních akcí, které mají za cíl dokončení obnovy celého areálu muzea.

„Kromě dokončení modernizace hlavní muzejní budovy na Masarykově třídě budeme dál pokračovat s přípravou obnovy muzejního parku, který se vlivem přetrvávajícího sucha a řádění vandalů čím dál víc vzdaluje své původní podobě a funkci městského parku, kde mohou obyvatelé a návštěvníci příjemně strávit volný čas,“ nastínil plány Křížek.

Muzeum a park na archivních snímcích.
Neberte nám rododendrony! Obnova muzejního parku vyvolala rozruch

Na konci loňského roku město Liberec finančně podpořilo přípravu nové muzejní expozice s tematikou 2. světové války v Liberci, který se v té době stal hlavním městem říšské župy Sudety. V plánu je retrospektivní výstava známého sochaře Vratislava Karla Nováka k výročí jeho nedožitých 80. narozenin. Jedna z jeho soch Routa už zdobí hlavní průčelí muzea. V září uplyne padesát let od slavnostního otevření vysílače a horského hotelu Ještěd. Díky podrobnému archivnímu výzkumu se představí prostřednictvím originální výstavy deset konkurenčních projektů, které se na rozdíl od projektu Karla Hubáčka na Ještědu nedočkaly realizace.

„Muzeum bude také dokončovat projekty restaurování sbírkových předmětů a bude čekat, jestli v nové grantové výzvě Evropské unie uspěje s dalším projektem, který má za prvořadý cíl záchranu kulturního dědictví v muzejních sbírkách,“ podotkl Mikulička.

Severočeské muzeum v Liberci.
Park u muzea v Liberci se promění. Velké kácení nebude, rododendrony se přesunou

Zachován zůstane i koncept dobrovolného vstupné pro všechny výstavy a expozice. Návštěvníci zaplatí jen za vstup do Křišťálové věže, komentované prohlídky, kurzy a různé jednorázové akce. „Návštěvníci chodí do muzea rádi a vrací se několikrát za rok. Velký zájem je také ze strany rodin s dětmi. Přispělo k tomu také dobrovolné vstupné, které se ukázalo jako vynikající krok,“ řekla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Podle ředitele se stává, že někdo zaplatí za tři návštěvy najednou. „Loni jsme fungovali v klasickém návštěvnickém provozu a návštěvnost byla kolem 45 tisíc lidí, což je mimořádně úspěšné. Proto jsem se rozhodli v tomto experimentu, který se osvědčil, pokračovat,“ dodal Křížek.

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako nejstarší uměleckoprůmyslové muzeum v českých zemích. Již od počátku se mu podařilo shromažďovat cenné sbírky užitého umění z Evropy a Asie, pro které bylo nutné vystavět samostatnou budovu. V mezinárodní soutěži, konané v roce 1895 ve Vídni, zvítězil návrh rakouského architekta Friedricha Ohmanna, jehož dokončení v roce 1898 provedl německý architekt Hans Grisebach. Po stavební stránce budova malebně propojuje různé typy sakrální a palácové architektury z období středověku a raného novověku.
Bohaté sbírkové fondy obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech – sbírka orientálních koberců je druhá největší v ČR, rovněž tak sbírka současné autorské tapiserie. Mimořádně cenné a početné jsou soubory koptských tkanin, historických gobelínů, vyšívaných liturgických textilií, krajek, skla, porcelánu, uměleckého kování, cínu, plakátů, starých tisků atd. Bohatě jsou zastoupené i sbírky historické, etnografické a přírodovědecké. Významný je i soubor více než 160 tisíc negativů, z nichž nejstarší jsou datovány kolem roku 1860.
V roce 2014 proběhla 1. etapa modernizace hlavní budovy Severočeského muzea, která byla financována ze strukturálních fondů Evropské unie. Během této fáze vznikla nová expozice hudebních automatů, bylo modernizováno zázemí pro návštěvníky a byl instalován nový kamerový systém. Na první etapu navázala v letech 2018–2020 druhá fáze, která přinesla radikální proměnu interiérů a expozic.
Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci