V rámci zpřístupňování vzácných rukopisů se nejedná o ojedinělou záležitost. Severočeské muzeum je v čerpání dotací v tomto směru velmi úspěšné.

OD RESTAUROVÁNÍ K DIGITALIZACI

Letošní příspěvek ministerstva kultury Severočeskému muzeu v rámci programu VISK (veřejné informační služby knihoven) činí 245 000 kč. Kurátorka sbírky starých tisků Petra Šťovíčková k tomu řekla: „O dotace na restaurování a digitalizaci rukopisů a inkunábulí žádáme pátým rokem. Většinou se dotace pohybovala okolo 100 000 kč, letos je to největší částka. Rukopisy digitalizuje speciální pracoviště AiP Beroun po předchozím restaurování. Výstupem projektu je zpřístupnění rukopisů na webových stránkách digitální knihovny Manuscriptorium.

POKLADY ZE SBÍREK MUZEA

Přes dotační program Visk se podařilo digitalizovat unikátní Album obtahů charakteristického nářadí českých renesančních dílen, které v 60. letech sestavil Prof. Bohumil Nuska. Slouží jako databáze a vzorník ornamentů. „Jedná se o frotáže-obtahy jednotlivých zdobných prvků, podle kterých se dá určit konkrétní dobový knihař od roku 1520 asi do roku 1650. Tento počin vzbudil u odborné veřejnosti slušný ohlas. Snažíme se vybírat jedinečné knihy, zhruba od 15. století do roku 1850“, dodává kurátorka sbírek Petra Šťovíčková. Severočeské muzeum nechalo digitalizovat také např. vzácné graduály a antifonáře.

HISTORIE KAŽDODENNOSTI VE STARÝCH RUKOPISECH

Pro představu o významu písemných památek ze sbírek Severočeského muzea je nutné dodat, že součástí muzea je jedna z nejstarších specializovaných knihoven umělecko-historického zaměření. Knihovna byla budována už od roku 1873 a po rekonstrukci vnitřních prostor muzea ji spatříme v celé kráse na přelomu roku 2019 a 2020. K dispozici bude opět  badatelům a širší veřejnosti přes 60 000 svazků.

Sbírka knižní vazby vznikla hned od počátku existence muzea a právě největší rozvoj zažila sbírka v 60. – 90. letech 20. století pod vedením Bohumila Nusky. Z bohaté sbírky muzea bylo vybráno k restaurování a digitalizaci pět rukopisů měšťanské provenience. Dokumenty tvoří pestrou směs dokladů běžného života studentů i řemeslníků od 16. do počátku 19. století. Veřejnost i badatelé se tak můžou těšit na webové zpřístupnění německé cechovní knihy, ukázky prací studentů ze 17. století, ad. písemnosti.

To, že má Severočeské muzeum co nabídnout, je nepochybné. V současnosti se chystají také nové webové stránky. Jedny z největších sbírek v naší zemi se dočkají patřičné prezentace za necelé dva roky. Vzácnými rukopisy se na webu můžeme potěšit už teď.