Jedna z exkurzí představí například i armaturní místnost v úpravně vody Chřibská. Tato úpravna dodává pitnou vodu pro zhruba 40 tisíc obyvatel a nedávno prošla velkou rekonstrukcí.

SVS zveřejní termíny prohlídek řady svých vodárenských zařízení, ať už jde o čistírny odpadních vod či úpravny, na Facebooku. Všechny tyto objekty jsou ve vlastnictví měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji. Zisk jde ze 100 procent do obnovy vodárenské infrastruktury.

SVS je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS stoprocentním vlastníkem provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.

Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý. Čítá 61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 km vodovodů, 189 čistíren odpadních vod a 3986 km kanalizace.

Více informací najdete na www.svs.cz.