Na programu měl sbor mimo menších vystoupení i dva mimořádné koncerty. Ve středu 30. května se v bazilice Notre-Dame de la Trinité v Blois konal koncert, na němž kromě Severáčku zpíval i tuzemský přední tenorista Aleš Briscein, bývalý člen Severáčku a nyní pěvec, který zpívá po celém světě. Koncert si poslechla také velvyslankyně České republiky ve Francii, Marie Chatardová.

V bazilice zazněl v podání Severáčku především duchovní repertoár od středověkých kantilén, přes renesanční polyfonie až po současnou sborovou tvorbu.
Děti Severáčku se zde představily ve folklórních krojích a s programem lidových písní a ohlasů na ně (Dvořák, Smetana, Ibert). V programu, původně představeném na soutěži v Jižní Koreji, děti kromě zpívání i tančily.

Závěr koncertu patřil společnému zpívání francouzských dětí ze školy Noels a Severáčku a poté spojenému zpívání čtyř francouzských smíšených sborů a Severáčku pod vedením sbormistryně Silvie Pálkové. „S nápadem, aby francouzské sbory zazpívaly společně s námi, přišli naši přátelé z Kruhu přátel Severáčku. Uvedli jsme moravskou lidovou v úpravě Milana Uherka V horném konci svíťá a Smetanův sbor Proč bychom se netěšili. Měli jsme několik společných zkoušek a nadšení více než stovky dospělých bylo strhující," shrnula  Silvie Pálková.

(prů)