Anna Vereščáková je novou seniorskou ombudsmankou. Ve funkci, kterou zřizuje město Liberec a Komunitní středisko Kontakt, nahradí Lenku Tarabovou. Ta musela ve funkci začátkem letošního roku skončit kvůli žluté židovské hvězdě s nápisem Neočkovaná, se kterou se účastnila demonstrace na Václavském náměstí. Vereščáková má za sebou dlouholeté zkušenosti s vedením odboru libereckého magistrátu nebo řízením dětského centra Sluníčko. Aktuálně je také členkou Rady Seniorů ČR. Jako nová ombudsmanka bude především radit seniorům v problematické situaci.

„Velice mě potěšilo, že mě město a Kontakt oslovily. Věřím, že zúročím své zkušenosti při pomoci seniorům,“ řekla Anna Vereščáková, která funkci vykonává od 15. února. „Paní Vereščáková má bohaté zkušenosti. Myslím si, že je to správný člověk pro tuto funkci. Je to žena, která se dlouhodobě vzdělává. V současné obtížné situaci bude mít bohužel plné ruce práce,“ řekl Ivan Langr, náměstek pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch.

Podle ředitele Komunitního střediska Kontakt Michaela Dufka řeší seniorská ombudsmanka desítky případů ročně. „Lidé se na ní obrací hlavně kvůli problémům s bydlením nebo úřady, často řeší otázky spojené se sociální oblastí, dluhovou problematikou nebo ochranou spotřebitele,“ vysvětlil Dufek. Dodal, že v roce 2019 se obrátilo na ombudsmanku 68 klientů, v minulém roce to bylo i kvůli omezením pohybu a kontaktu mezi lidmi jen 27 lidí. „Jelikož se stále potýkáme s pandemií koronaviru, je i letos osobní setkávání mezi ombudsmankou a klienty omezené,“ uvedl ředitel Kontaktu. Pokud bude mít někdo o služby ombudsmanky zájem, musí se nejprve předem objednat. „Senioři nejprve vyplní formulář, napíšou své údaje a popíšou problém, který chtějí řešit. Na základě toho je objednáme,“ dodal Dufek.

Lenka Tarabová byla seniorskou ombudsmankou od roku 2019.
S židy se nesrovnáváme, říká odvolaná seniorská ombudsmanka Tarabová

Po nepříjemné zkušenosti s bývalou ombudsmankou přišel Kontakt a město Liberec s novinkou v podobně etického kodexu. „Ombudsmanka se musí tímto dokumentem řídit. Porušení kodexu je důvodem k ukončení spolupráce ze strany zastřešující organizace,“ uvedl Ivan Langr. Anna Vereščáková se tak zavázala, že bude ctít zásadu rovného zacházení a nebude nikoho diskriminovat. Svoji funkci musí vykonávat nestranně a nezávisle a ve svém osobním a pracovním životě se zdrží všeho, co by mohlo narušit důvěru v nezávislost nebo nestrannost ombudsmana. Při plnění svěřených činností se musí ombudsmanka vyvarovat nevhodného a nedůstojného vystupování.

Nevhodné a nedůstojné chování stálo funkci předchůdkyni Vereščákové Lenku Tarabovou, která vystupovala za výzvu Občanská neposlušnost. Ve veřejných komentářích kritizovala stát za přístup k pandemii koronaviru, účastnila se také demonstrace v Praze, na které si společně s ostatními připnula žlutou židovskou hvězdu s nápisem Neočkovaný.

Použitím symbolu žluté hvězdy, který museli Židé nosit během holokaustu, se Tarabová a ostatní demonstranti snažili poukázat na historické podobenství mezi obdobím druhé světové války a současností. „Někdo na ně ukázal prstem, označil je žlutou hvězdou jako nežádoucí pro společnost a najednou pro tyto lidi začala fungovat jiná společenská pravidla. Vyhlášky a nařízení jim určovaly, kam mohou jít, co mohou a nemohou dělat. Zkuste si promyslet podobenství v nařízeních, v šikaně a zákazech, jak je to podobné se současnou covidní dobou,“ vysvětlila Lenka Tarabová ve videu na sociálních sítích. Podle libereckého náměstka Ivana Langra došlo ke zneuctění židovské symboliky, a proto se rozhodl Tarabovou odvolat z funkce seniorského ombudsmana, kterou vykonávala od roku 2019.