Stále více lidí se na svých pozemcích rozhoduje sekat trávu jen minimálně. Plní se tak přání ekologů, kteří po rozvolnění sekání volají už léta, hlavně kvůli oteplování a suchu. Trávník, který se seče na krátko a často, sucho zhoršuje. „Takový porost ztrácí schopnost zadržovat vodu z mnoha důvodů. Řídký porost nezadrží sluneční paprsky. Ty dopadají na mnohých místech přímo na půdu, kterou vysušují. Voda po holé zemi snadno steče pryč, místo aby se vsakovala,“ vysvětlila odbornice Martina Kišelová ze Svazu ochránců přírody.

Liberec seká trávník na deset centimetrů

V městě pod Ještědem jsou nastaveny tři intenzitní třídy, které určují četnost prací při údržbě zeleně za celý kalendářní rok. Výška posečeného trávníku je deset centimetrů, v závislosti na terénu se ale může měnit. Při ručním sekání nechávají trávu kolem stromů. „Důvodem je zamezení poškozování pat stromů především u mladých výsadeb, které byly často poškozovány strunovými sekačkami. Dalším pozitivem je omezení působení agresivní moči psů, která se rovněž negativně podepisuje na vývoji růstu dřevin,“ sdělila Markéta Marková z Technických služeb města Liberec. K nastavení seče obvykle dojde s první sečí, jelikož tráva v různých koutech města roste jinak intenzivně a podle toho seč periodicky opakují v dané sezóně. Seč ovlivňují jak klimatické podmínky, tak růst samotné trávy. Sekání pozastavují při dlouhodobém suchu a vyšších teplotách.

V minulosti zkoušeli pracovníci technických služeb na městských pozemcích mozaikovou seč, tento přístup se na sídlištích a dalších veřejných plochách příliš neosvědčil. Mozaiková seč představuje ekologicky šetrný způsob sečení lučních porostů, který se vyznačuje postupným sekáním travnatého porostu tak, že je v každé seči ponechána část v neposečeném stavu, čímž se vytvoří vhodnější podmínky pro život hmyzích společenstev. „Na několika málo vybraných plochách ponecháváme větší plochy neposečené travní hmoty. Jedná se především o plochy založené jako květnatá louka. U nich údržbu provádíme později s cílem podpoření kvetení žádoucích druhů,“ osvětlila Klára Mikešová z Technických služeb města Liberec.

Často se musí vypořádat se stížnostmi obyvatel města týkající se sekání trávy. Pro někoho není akceptovatelná vysoká tráva a pro někoho nízká. Snaží se lidem vysvětlovat jejich kroky s citem a jasným vysvětlením, nicméně ne vždy jsou ze strany občanů kladně přijaty. „Pásy kolem plotů rodinných domů nesečeme s výjimkou svažitých pozemků, příkopů a vodotečí. I přesto, že se řídíme platnou obecně závaznou vyhláškou o nočním klidu a nezačínáme sekat dříve než v 7 hodin, přijímáme stížnosti rovněž na zahájení této činnosti,“ podotkla Marková.

Zhruba pětkrát do roka sekají trávník v Hrádku

V Hrádku nad Nisou sekají městské plochy čtyřikrát až pětkrát za rok. Výška posečeného trávníků je zhruba pět centimetrů. Podle technika odboru investic a správy majetku Městského úřadu Hrádku nad Nisou Josefa Olši se v okrajových částech města neseká tak často, jako v centru a kolem centra. Je to i proto, že technické oddělení má daleko méně pracovníků, než tomu bývalo v minulosti. „Za ty roky už mají techničtí pracovníci zkušenosti s tím, kde tráva roste nejrychleji, a kde není nutné setkat tak často. Trávu pak vozíme zemědělcům. Musí to být ale pouze čistá tráva, nesmí obsahovat například odpadky. Je to biologický odpad, který se přidává do hnoje, a vrací se zpět do přírody. A tudíž se my nemusíme o to starat, a trávu kompostovat,“ podotkl Olša.

Ve Frýdlantu se věnují častějšímu sekání trávy mezi bloky panelových domů na sídlištích, kde se tráva nenechává příliš vysoká. Je to především kvůli alergikům, kterým vzrostlá tráva působí potíže. Plochy podél cest a v parcích sekají pravidelně ve výšce, kdy je ještě lze posekat košovými sekačkami. „Ale máme ve Frýdlantu i místa, kde necháváme trávu dorůst do květu a sekáme ji až poté, co květiny odkvetou. To jsou například tři květinové louky, které tu máme. Jedna je mezi Lidlem a halou tenistů, druhá u Traktorky a třetí u přejezdu,“ řekl frýdlantský místostarosta Jiří Stodůlka.

Seč ovlivňuje i počasí. Sledují předpověď, a když má pršet, vytipované lokality posekají. Ve chvíli, kdy meteorologové hlásí dlouhé sucho, trávu nechávají růst, aby neměli po městě sluncem spálené trávníky. Přesto jim chodí připomínky a stížnosti jak na posekanou, tak i neposekanou trávu. „Tyto stížnosti chodí vždy od radikálních lidí z obou křídel. Někdo chce, aby tráva byla metr a půl vysoká a nesekala se, druhý zase požaduje trávník zastřižený jako na golfovém hřišti. My při sekání používáme selský rozum, hlídáme počasí a rozlišujeme plochy, které být posekané musí a které můžou být posekané až po odkvětu,“ zdůraznil Stodůlka s tím, že reagují většinou tehdy, kdy se třeba opravdu na nějaký kousek zapomene a není posekaný. „V tom případě to v nejbližší době napravíme,“ doplnil.

V obci Višňová na Frýdlantsku sekají trávu na veřejných prostranství pravidelně podobně jako podél obecních komunikací, aby zajistili vzhled obce i bezpečnost provozu. Na vybraných místech se naopak snaží udržovat vyšší květnaté loučky. Při seči postupují podle plánu ošetřování a údržby zelených ploch. „O sekací sezóně se začne sekat na jedné straně obce, a když se dostaneme na konec vesnice, tak se může začít znovu. Proto to v některých fázích jara či podzimu, kdy tráva roste nejrychleji, může občanům přijít, že sekání probíhá pomaleji. Avšak snažíme se také střídat počáteční místa, kde začínáme sekat, abychom to dokázali v jednotlivých částech obce vyvážit,“ dodal višňovský starosta Michal Scheidl s tím, že obec finančně přispěla spolkům, které mají obecní pozemky v užívání.

Mohlo by vás zajímat: Malá farma s velkým srdcem nabízí čerstvé kanadské borůvky u Kozákova

Borůvková farma Tatobity | Video: Adéla Beranová