Mezi zaměstnanci se totiž začaly šířit obavy, co bude s nemocnicí, pokud ji bude kraj chtít změnit zpět z akciové společnosti na neziskovou organizaci. Diskuzi ziniciovaly nemocniční odbory.

„Přišel jsem si poslechnout, jaký má vedení kraje opravdový názor, protože se samozřejmě mohlo stát, že v médiích vyzněl názor zkresleně,“ uvedl jeden z libereckých lékařů, který si však nepřál uvést své jméno. Redakce jej však zná. Podle jeho slov se však nic v podstatě nedozvěděl. Lékař zhodnotil odpovědi Stanislava Eichlera jako velmi obecné.

Politici umí mluvit

„Uměním politiků je komunikace s lidmi a tu bezesporu všichni, kdo zde byli, ovládají. Ovšem jejich hledání „něčeho“, jak sám hejtman říká, mi přijde nesmyslné,“ vysvětlil lékař s tím, že rozhodně nesouhlasí s tím, aby se forma nemocnice měnila každé dva roky.

Stanislav Eichler skutečně odpovídal na dotazy týkající se přeměny akciové společnosti na jinou formu velmi obecně. Sám už ani netrvá na neziskové organizaci. „Rozhodli jsme se, že budeme hledat něco tak dlouho, až objevíme něco lepšího, než je akciová společnost. Jde především o to, abychom ochránili majetek nemocnice, aby nemohlo docházet k jeho mizení,“ vysvětlil hejtman.

Nemocniční personál se nebál ani pokládat otázky přímo na tělo. Jedna z lékařek se hejtmana přímo zeptala, zda jim může slíbit, že ponechá ve vedení stávající management, který vytáhl nemocnici hospodářsky z červených do černých čísel. Hejtmanova odpověď alespoň v tomto ohledu uspokojení zdravotnickému personálu přinést mohla. „Již několikrát jsem zopakoval, že není potřeba měnit něco, co výborně funguje,“ odvětil Stanislav Eichler.

Na přetřes mimo jiné při diskuzi přišla i témata, jakými jsou modernizace stávajících více než sto let starých některých budov nemocnice nebo výstavba nového areálu.

Nejbouřlivější potlesk sklidil na závěr Luděk Nečesaný, předseda představenstva KNL, který všem dvěma tisícům zaměstnanců nemocnice poděkoval za podporu a zároveň vyjádřil, že si jí velmi váží. „Během posledních dvou týdnů jsme našli s krajským úřadem společnou řeč a jsem tomu rád. Byl jsem ubezpečen, že naše práce má smysl a že se jakékoliv hledání čehokoliv nedotkne naší práce. Během posledních jednání jsem opět našel chuť do práce,“ uvedl na závěr debaty Luděk Nečesaný s tím, že velké díky patří vedoucímu krajského resortu zdravotnictví, Pavlu Novákovi, který má podle něj velkou zásluhu na vstřícné komunikaci mezi nemocnicí a krajem.