Kvůli opravám potrubí byla část Liberce od května roku 2022 zásobována vodu vyrobenou v úpravně vody Bedřichov ze surové vody čerpané z přehradní nádrže Josefův Důl. Jedná se o pitnou povrchovou vodu, která se obsahem vápníku a hořčíku řadí mezi vody tzv. „měkké“, v průměru 0,7 – 0,9 mmol/l.

"Z provozních důvodů vracíme přes zimní období zásobování této lokality na zásobování vodou z podzemních zdrojů vody Dolánky, Libíč, Lesnovek. Tvrdost této vody se pohybuje v průměru 2,1 -2,3 mmol/l," vedla společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK).

Pro odběratele je ale důležité vědět, že se stále jedná o velmi kvalitní pitnou vodu, která splňuje přísné legislativní požadavky na jakost. "Na jaře 2023 pak budeme režim změny zásobování této lokality ve stejném časovém období opakovat," doplnila společnost. Kvůli opravám vodovodního řadu tak budou mít od jara do podzimu příštího roku dotčené domácnosti vodu zase měkčí.