Jedné z nejzanedbanějších libereckých školních budov, ZŠ Švermova, se zastupitelé zbavili. Město nemá dost peněz na její opravy a ani se nerýsuje žádné vhodné využití zchátralého areálu. „Na katastru jsme budovu rozdělili na dvě čísla popisná, jedno jsme nabídli k prodeji. Nic lepšího jsme s objektem udělat nemohli, město peníze potřebuje,” vysvětlil náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc (Liberec občanům).

Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, Vysoká škola Karla Engliše, která má dosud budovu od města pronajatou. Zastupitelé nakonec odsouhlasili, že za 11 milionů školu dostane.

„Máme k prodeji řadu výhrad. Byly vyhotoveny dva znalecké posudky, jeden školu ocenil na 9 milionů, druhý na 14,6 milionů korun. Mohli jsme zvolit vyšší cenu,” namítal na jednání zastupitelstva Jaromír Baxa (Změna pro Liberec).

Jan Korytář z téhož sdružení podotkl, že prodej není pro město příliš výhodný.

„Mohlo se počkat měsíc nebo dva, a třeba by se přihlásili další zájemci a nabídli víc. Město také mohlo prodej školy inzerovat v médiích,” řekl Jan Korytář.

Náměstek Jiří Šolc zdůraznil, že město nemá ani 80 tisíc na inzerování v médiích. Uvedl, že škola, postavená před sto lety, poslední rekonstrukci zažila před více než půl stoletím. Pokud by si budovu chtělo město ponechat, muselo by do oprav vložit zhruba 30 milionů korun.

„Obviňujete nás, že se pokoušíme prodat dům školskému zařízení. A to je pro vás typické. Jenom kritizujete, ale nenavrhujete žádné jiné řešení,” prohlásil.

Na to řekla Alena Dvořáčková, členka privatizační komise, že komise navrhovala prodejní cenu 15 milionů korun i inzerci v novinách. „Nebylo nám ale vyhověno,” podotkla.

Náměstek znovu opakoval, že budova je navíc zatížená nájmem, tudíž nelze čekat od kupce žádnou horentní sumu.

Změna kritizovala i podle jejího názoru příliš nízké nájemné, které vysoká škola platí. „Nájemné u žádného školského zařízení neodpovídá tržním cenám. Některá školská zařízení pronajímáme i za korunu. Cena za prodej odpovídá,” upozornil Jiří Kittner (ODS). Pro zvedlo ruku 24 zastupitelů, tedy většina.