Podporu tu primárně najdou rodiny s dětmi v duševní tísni a lidé se zdravotním omezením. Českodubské komunitní centrum je otevřeno vždy každé pondělí, středu a pátek a představuje jak kontaktní místo pro veřejnost, tak dějiště terapeutických, poradenských a volnočasových aktivit s klienty.

„Nárůst duševní tísně u dětí je jednoznačný. Říká se, že každé čtvrté dítě prochází psychickou tísní nebo žije s psychickým onemocněním. Současná doba přináší velké tlaky a duševní onemocnění nabývají na rozměrech i u dospělé populace,“ řekla Deníku ředitelka Sdružení Tulipan Zora Machartová.

Neobává se toho, že by o jejich služby, mezi které patří například terapeutické aktivity k upevnění duševního zdraví, psychologické či dluhové poradenství, psychoterapeutická podpora či posilování rodičovských kompetencí a jejich sociálních dovedností, nebyl zájem. „Uvidíme, jak moc bude kapacita zaplněna. V Liberci byla plná za čtyři měsíce od otevření. Spíš mám strach, jestli budeme schopni pokrýt poptávku ze strany klientů,“ doplnila.

Výhledy na Teplicku.
FOTO: Tohle drtí Facebook na severu. Zimní Komárka, Ještěd, Sněžka v jedné linii

Komunitní centrum provozované Sdružením Tulipan vzniklo v souladu se strategickým plánem rozvoje systému sociálních služeb na Českodubsku. Loni v létě se dozvěděli o možnosti pronájmu prostor, které dříve sloužily jako byty pro ukrajinské uprchlíky, v areálu Podještědského muzea. Na začátku října Rada města Český Dub schválila jejich žádost o pronájem a začaly přípravy.

Zatímco město zajistilo vyklizení prostor, opravu podlah, malování, nátěry a další menší stavební úpravy, sdružení zajistilo vybavení centra. O zkrášlení zdí ve volnočasové místnosti se postarala výtvarnice Lenka Petráčková, která zapůjčila i obrazy ze své tvorby. „Nepochybuji, že otevření další pobočky Tulipanu, je krok správným směrem. Už došlo i k několika prvokontaktům s klienty,“ svěřila se koordinátorka českodubského komunitního centra Simona Vavrlová.

V Českém Dubu funguje komunitní centrum v rámci místní akční skupiny, které se spíše zaměřuje na volnočasové aktivity, a taktéž sídlí v muzejním areálu. Zároveň město disponuje dvěma sociálními pracovnicemi, které pravidelně vyráží do terénu. „Vznik další pobočky Tulipanu určitě vítáme, pomůže nám to v sociální oblasti. Navíc se nám díky tomu daří naplňovat myšlenka postupného oživování areálu Podještědského muzea a oživení komunitního života,“ zdůraznil českodubský starosta Jiří Miler.

Ledová stěna v dolním centru Liberce je letos poprvé zavodňována přírodní cestou.
VIDEO: Ledové království v centru města. V Liberci opět vznikla unikátní stěna

Jak podotkla Machartová, pevně věří ve spolupráci s místním centrem. „Tulipan obecně razí zásadu, že v péči o lidi a v pomoci je potřeba se síťovat a spolupracovat se všemi aktéry, kteří chtějí pomáhat. Zatímco my nabídneme pomoc v oblasti podpory, terapie a sociálních služeb, úzká spolupráce, program aktivit místní akční skupiny se zaměří na volný čas,“ upřesnila.

Tulipan pomáhá lidem a rodinám s dětmi v duševní tísni, osobám se zdravotním omezením, neformálním pečujícím a také znevýhodněným nezaměstnaným. Cílovou skupinou jsou tak rodiny s dětmi ve věku od 6 let, adolescenti a dospělí do 64 let. Všechny nabízené služby poskytuje klientům zcela zdarma.

Každý projekt je specifický a zaměřuje se na jinou cílovou skupinu. Klienti mohou být zapojeni do více projektů a využít tak širokou škálu pomoci. „V rámci všech poboček Komunitního centra Tulipan sázíme i na pravidelný program pro veřejnost, který dopředu propagujeme na našich informačních kanálech a v některých médiích. Do budoucna také na Českodubsku počítáme s preventivními besedami na základních školách,“ dodala Vavrlová.