Všechny děti úspěšně absolvovaly přípravnou třídu Hvězdička, která je naučila věcem, jenž jsou potřeba k úspěšnému absolvování první třídy tak, aby později nedocházelo k jejich přeřazování do škol praktických či speciálních.

„Připravujeme děti tak, aby se v maximální možné míře setřely rozdíly způsobené prostředím, ve kterém romské děti často vyrůstají. Rodiče těchto dětí se, často ne svoji vinou, ocitají v sociálně vyloučených lokalitách. Nepodnětné prostředí je pak jednou z příčin, proč je na Liberecku do základních škol speciálních či praktických přeřazováno až šedesát procent romských dětí,“ řekl Deníku předseda Libereckého romského sdružení Miroslav Kotlár s tím, že v přípravné třídě se romské děti naučí dochvilnosti a uvědomí si, že si během vyučovacích hodin nemohou hrát a vyrušovat.

Pracovníci přípravné třídy Hvězdička se podle něj snaží reagovat právě na alarmující počet dětí žijících v některém z ghett v okolí stotisícového města, které jsou přeřazovány do speciálních škol.

„Romské děti jsou často vychovávány jinak než děti české. Z toho plynoucí nedostatky však nejsou způsobeny malým intelektem. Vše vychází z faktu, že tyto děti vyrůstají v prostředí, ve kterém není vzdělání žádnou prioritou. Děti proto nejsou vedeni k rozvíjení schopností tolik potřebných pro úspěšné začlenění ve škole,“ dodal Miroslav Kotlár.

I tak se však Libereckému romskému sdružení daří každoročně navyšovat počty dětí, které přípravnou třídu Hvězdička úspěšně absolvují. Velký zájem je i o samotné zařazení dítěte do předškolního programu Libereckého romského sdružení. Na každé dva zájemce totiž vychází jedno volné místo.

„Nemáme dost sil ani prostředků, abychom se o další přípravné třídy dokázali postarat. Uvítali bychom proto, kdyby podobné třídy pro romské děti založily základní školy. Ty mají ale bohužel dost svých starostí a na podobné návrhy zatím neslyší,“ podotkl Miroslav Kotlár. Jak řekl Deníku náklady na provoz přípravné třídy v Liberci – Kristiánově se pohybovaly kolem 700 tisíc korun, z nichž většinu pokrylo ministerstvo školství.