V Libereckém kraji komisaři roznesli 38 tisíc listinných formulářů. Další 3 tisíce formulářů si občané vyzvedli sami na kontaktních místech. Sebraných listinných formulářů je aktuálně 9 tisíc, tedy více než pětina distribuovaných. Nejvíce sebraných formulářů na 100 bytů mají Černousy (okres Liberec), Kozly (okres Česká Lípa) a Zdislava (okres Liberec).

Z údajů o počtu odeslaných elektronických sčítacích formulářů a sebraných listinných sčítacích formulářů na 100 bytů za každou obec vyplývá, jaké je zapojení jednotlivých obcí do sčítání. Malé obce se pohybují na předních místech. Mezi nejaktivnějšími jsou Chotovice, Okrouhlá a Horní Libchava. U obcí, ve kterých bylo identifikováno více než 500 bytů, jsou na prvních pozicích Stráž nad Nisou, Skalice u České Lípy a Šimonovice. V kategorii, kterou představují obce s více než 3 000 byty, ve sčítání vynikají Česká Lípa, Liberec a Frýdlant. Celková aktivita v obcích je určena především jejich zapojením do online sčítání, které všichni využívají už déle než měsíc. Listinné sčítání se teprve rozbíhá a počty sebraných formulářů tak celkovou aktivitu v obci zatím příliš neovlivňují.

Na opačné straně žebříčku jsou Vítkovice, Krompach a Troskovice. Obce se zaměřením na turistický ruch, s významným podílem krátkodobě pronajímaných bytů či chatové oblasti mohou vykazovat nižší hodnoty odeslaných formulářů na 100 bytů, a to kvůli vyššímu počtu neobydlených bytů. Nemusí to však znamenat slabší zájem o online sčítání u obyvatel, kteří v těchto obcích žijí. Aktuální údaje o aktivitě obyvatel obcí ve sčítání jsou k dispozici na webu scitani.cz. Sčítání končí 11. května. Do tohoto data je nezbytné odeslat elektronický nebo listinný formulář.

Kdo se ještě nesečetl, může aktuálně využít elektronický nebo listinný formulář. „Komisaři České pošty roznesli v průběhu posledních dvou týdnů přes 900 tisíc listinných sčítacích formulářů do domácností v celé České republice, vyplněných jsme jich zatím dostali zpět 200 tisíc. Prosím tedy všechny, kteří mají formulář doma, aby jej vyplnili a poslali poštou v odpovědní obálce, a to do 11. května, kdy sčítání končí. Do tohoto dne je také stále možnost sečíst se online,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Těm, kteří se dosud nesečetli online ani si nevyzvedli listinný formulář, budou sčítací komisaři opět tyto formuláře roznášet. Listinný formulář je také možné si vyzvednout i na kontaktních místech sčítání, která jsou na 46 vybraných pobočkách České pošty v Libereckém kraji a na Krajské správě ČSÚ v Liberci.