„Nenosíme dříví do lesa. Grant získají projekty, které pomáhají nezalesněné krajině adaptovat se na změnu klimatu skrze výsadby alejí, sadů či větrolamů,“ zdůraznil ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda.

Podporu z výzvy Sázíme budoucnost získalo 63 projektů pro českou krajinu.

Do plánovaných úprav se pouští obec Brniště na Českolipsku. Výsadba listnatých stromů bude součástí nově vytvořené Skleněné stezky, která vede z návsi až na vyhlídku Kozí hrádek ke Schröterovi kapli.

Vysazená alej bude lemovat cestičku mezi poli, takže vytvoří místo nejen příjemnou procházku, ale zároveň bude sloužit jako protierozní krajinné opatření. Alej na Skleněné stezce bude v budoucnu součástí Křišťálového údolí a bude postupně doplňována o další části aleje až z návsi v Brništi.

Paceřice na Liberecku chtějí zvelebit pozemky obce. Cílem jejich projektu je alejová výsadba deseti kusů ovocných stromů a jedna výsadba lípy srdčité. Pozemky jsou situovány od jihu k severu v mírném svahu a charakteru úvozu a jsou součástí přístupové cesty pro pěší k významné kulturní památce „Socha sv. Jana Nepomuckého“.

V Bozkově se po deseti letech rozezněly varhany.
Záchrana se podařila. V Bozkově se po deseti letech rozezněly varhany

Ve výzvě uspěl i spolek ZAzemí z Turnova. Ve spolupráci s dětmi ze ZŠ Přepeře a Lesního klubu Hrales vysadí 3 sdílené sady - osmdesát ovocných stromů a padesát jedlých keřů na celkem třech lokalitách.

„Sdílené sady sázíme každoročně a chceme jejich seznam rozšířit. Každá výsadba má svoje vlastní malé společenství, které o sad pečuje a v tomto případě to budou především společenství s dětmi. V sadech, o které se staráme, se pak několikrát do roka konají akce, které organizujeme,“ uvedl spolek ZAzemí ve svém motivačním dopise.

„Zájem žadatelů o výsadby je stále obrovský, jen v této výzvě se sešlo celkem 111 žádosti za více jak 12 milionů korun. Proto Nadace Partnerství spustila další grantovou výzvu. Díky ní vyrostou další nové stromy i v roce 2024,“ uzavřel ředitel nadace Kazda.

Mohlo by vás zajímat: V Turnově měřili kvalitu ovzduší. Vadí doprava a kotle na tuhá paliva

Zdroj: Sedlák Jan