„Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24 hodin není předpokládán jeho pokles pod IPH,“ uvedl ČHMÚ na webu.

Aktuální situaci je možné sledovat na webových stránkách hydrometeorologického ústavu. Například v Děčíně dosahoval 24hodinový průměr 92,6 mikrogramu na metr krychlový, ještě v sobotu ráno byl přibližně pětinový. V Ústí – Všebořické se hodnoty vyšplhaly až na 116 mikrogramů.

Prach ze Sahary - Ilustrační foto
Do Česka se dostal prach ze Sahary. Zhoršuje ovzduší a sníží teploty

Při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3, doporučuje ČHMÚ zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. “Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ doplnil ústav.