Termín odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2009 už sice posledním březnovým dnem vypršel, úředníkům, a ani mnohým plátcům daně ale starostí neubylo. Přišel čas na opravu chyb, kterých ve vyplněných letošních formulářích napočítali pracovníci Finančního úřadu v Liberci dost.

„Chyb nadělali lidé víc než vloni. Z přiznání, v nichž žádají zpět přeplatek, anebo se s výší daně dostali na nulu, mají nějaké nedostatky až dvě třetiny z nich,“ uvedl ředitel libereckého finančního úřadu Libor Pilař. „Naše pracovnice plátcům daně volají, posílají e–maily, anebo je vyzývají poštou, aby přišli co nejdříve své chyby opravit. Lidé by neměli návštěvu úřadu odkládat, a to hlavně ti, kteří na vrácení přeplatku daně čekají jako na smilování,“ doplnil. Většina plátců přinesla na úřad daňové přiznání osobně. Možnost podat přiznání přes internet využila jen nepatrná část z nich.

„Nejčastější chybou, které se lidé dopouštěli, je to, že se zapomněli podepsat na straně čtyři v kolonce, nadepsané jako údaje o zástupci,“ prozradil Libor Pilař.

Za drobné nedostatky nehrozí plátcům žádné sankce, pokud stihli odevzdat přiznání v řádném termínu. „Už 2. dubna jsem našla ve schránce výzvu finančního úřadu, že si mám přijít opravit výpočet daně. Z příjmů jsem totiž odečetla náklady stejně vysokým paušálem jako vloni. Jenže to byla chyba. Zatímco vloni jsem si mohla odečíst 40 procent, letos už to bylo 60 procent. Měla jsem tedy přiznání špatně,“ svěřila se Jana z Liberce.

Ti, kteří neodevzdali daňové přiznání v řádném termínu a nedohodli se s pracovníky finančního úřadu na jeho prodloužení, riskují, že by se jim mohli daně trochu prodražit.

„Za pozdní odevzdání daňového přiznání jim může být zvýšena daňová zátěž až o 10 procent. Tak to stanoví zákon. My samozřejmě posuzujeme každý případ zvlášť, tedy důvody, které vedly plátce k překročení stanoveného termínu,“ upřesnil ředitel Pilař.

Někteří lidé žádají o prodloužení lhůty pro odevzdání daňového přiznání předem. Mezi nimi bývají například bývalí zaměstnanci firem, které v průběhu roku zkrachovaly. Lidem nemá kdo vypočítat daňovou povinnost.

„Je zajímavé, že mnoha plátcům zrovna v druhé polovině března klekne počítač, a proto žádají o prodloužení termínu k odevzdání přiznání. Často uvádějí lidé také jako důvod nemoc svou nebo své účetní,“ dodal Libor Pilař.

Už několik let podle ředitele Pilaře nedoprovázejí konec března na finančním úřadě žádné velké fronty. Pomáhá tomu také prodloužení úředních hodin.