Zážitkový program letos absolvovalo více než 5 000 dětí z bezmála stovky mateřských a základních škol v kraji. „Aktivně působíme na děti, aby si uvědomily důležitost bezpečného chování v silničním provozu. Prostřednictvím výukových dnů nebo dalších aktivit projektu, jako jsou například soutěže,“ informuje metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná, která propůjčila jméno i hlavní postavě party kamarádů z kresleného Střeštěnova.

Společně s Markétou děti poznávají také vášnivého cyklistu Honzu, milovníka kolečkových bruslí Tomáše, motorkáře Mazdu, největšího sígra ve městě, nebo superhrdinu Nehoďáčka. Postupně tak školákům představují situace, které na ně mohou v dopravním prostředí číhat. Zaměřují se především na tyto rizikové skupiny: role chodce, cyklisty a pasažéra ve vozidle. Stranou nezůstává ani poskytování první pomoci.

Postavy, se kterými se děti učí dopravní výchovu, jsou skutečné. Jsou to lidé, kteří pracují v oblasti dopravní bezpečnosti řadu let. Z kreslených dětí dospěli do živých dospělých a snaží se seznámit s tématem širokou veřejnost. Včetně učitelů. „Stále se setkáváme s řadou dospělých, tedy i s učiteli, kteří nevědí, jakým účastníkem silničního provozu je například jezdec na koloběžce a jaká pravidla se k němu vztahují,“ vysvětluje vrchní komisař odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Jan Frieser.

Během seminářů pro pedagogy, které letos proběhly v Turnově, Novém Boru nebo Liberci, vyšlo najevo, že řada škol rovněž nemá dostatečné informace o dostupných materiálech nejen tištěných, ale i internetových. Pouhá čtvrtina pedagogů, kteří se na svých školách dopravní výchovou zabývají, má povědomí o portálech jako například Bezpečné cesty nebo Škoda hrou. „Pedagogové na našich kurzech oceňují především představení všech materiálů, webových portálů a aplikací, které jsou v současné době k výuce dostupné,“ říká Markéta Novotná.

Impulzem pro vznik dlouhodobého projektu dopravní výchovy byly především výsledky šetření, které pro potřebu Libereckého kraje loni provedlo Centrum dopravního výzkumu. Z něj mimo jiné vyplynulo, že řada základních škol tápe v tom, jak zařadit dopravní výchovu do vzdělávacích programů, na školách chybí pomůcky a vzdělávací materiály i praktický nácvik řešení běžných dopravních situací, se kterými se žáci denně setkávají. Statistiky přitom hovoří až příliš jasně. Jen v letech 2008-2016 zavinily děti v ČR celkem 4 062 dopravních nehod jako chodci a 2 237 jako cyklisté.