Přesněji v pátek 17. června v atriu knihovny. Letní Rybovka uvedená v chrámu vědění namísto v chrámu Páně není ale podle pořadatelů jen pouhou recesí. „Určitě nejde jen o humoristickou samolibost, nýbrž o snahu dílo v jiném kontextu vyzdvihnout na piedestal jako svého druhu vzdor proti rutinní komercializaci, jíž je „Rybovka" často vystavována v adventním čase," říká vedoucí hudebního oddělení knihovny Jiří Bartoš Sturz, který si sám také zazpívá tenorové sólo.

A ještě další rozměr má netradiční uvedení Rybovy mše. Výtěžek ze vstupného půjde na renovaci vzácného obrazu děkana Antona Ignáce Kopsche, velké osobnosti barokních dějin Liberce a zakladatele nejstarší knihovny v regionu, která pochází z roku 1759. „Děkan Kopsch byl rodák z Chrastavy, absolvent pražského vysokého učení, gallasovský hraběcí kaplan a pozdější liberecký děkan. Byl jak velmi oblíbeným duchovním pastýřem, tak schopným manažerem, mecenášem, bibliofilem, zakladatelem nesmírně hodnotné, dnes nejstarší liberecké knihovny," vyjmenovává Bartoš.

Vzácný barokní obraz byl několik desetiletí uložen na půdě libereckého kostela Nalezení svatého Kříže. Předchůdci dnešního arciděkana ho tam patrně schovali, aby ho uchránili před zničením nebo krádeží. Původní rám se ale nedochoval, ve špatném stavu je i samotný obraz.

Uvedení červnové Rybovky se ujmou zpěváci z různých libereckých sborů i divadla F. X. Šaldy. Kromě Bartoše se pak jako sólisté představí Miriam Režná soprán, Stanislava Šinkovská alt a Josef Kovačič bas. Vše pak v netradičním hudebním doprovodu smyčcového kvartetu a varhan. Atributy Vánoc jsou v diváctvu vítány.