Vesecký rybník zvaný Tajch, kam se v létě jezdí rekreovat lidé z celého Liberce, na svou opravu stále čeká. Dosud jí totiž brání majetkové poměry. Zatímco město vlastní samotnou vodní plochu, hráz rybníka patří Povodí Labe.

Hnutí Změna, které do loňska v Liberci vládlo, plánovalo od státního podniku hráz za dva a čtvrt milionu korun vykoupit a s využitím dotace opravit. Pro záměr ale nenašlo potřebnou podporu v rozhádaném zastupitelstvu a závazné nebylo ani referendum, které k otázce vyhlásilo.

Nové vedení teď chce zvolit postup přesně opačný. Plánuje rybník naopak převést na Povodí Labe, a to bezúplatně. Ve čtvrtek zatím liberečtí zastupitelé schválili záměr převodu. „Je to varianta, se kterou se počítalo už v roce 2014,“ připomněl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové).

JINÉ PRIORITY

Potřebných úprav a následné údržby Tajchu by se tak ujal právě státní podnik. „Vede nás k tomu zejména to, že město má v současnosti řadu jiných akutnějších problémů, jako jsou dopravní stavby nebo rekonstrukce škol,“ vysvětlil Zámečník.

Povodí Labe je připraveno rybník převzít a opravit. Opoziční zastupitel Jan Korytář (Změna) si ale stále stojí za tím, že by jím prosazovaná varianta nákupu hráze byla pro město lepší. „Odpovědný hospodář se majetku nezbavuje, ale snaží se jej zvelebovat. Prodávat umí každý,“ prohlásil.

Vesecký rybník potřebuje především opravit hráz, která je nyní vyspravena provizorně, a také odbahnit. „Máme ho v plánu uvést do takového technického stavu, aby bylo možné zajistit bezpečné převádění velkých vod a manipulovatelný zásobní prostor. Současně by měl být navýšen retenční prostor o zhruba deset procent. V podstatě se bude jednat o celkovou rekonstrukci vodního díla,“ popsala mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Zatím ale podle ní není možné odhadnout termín, kdy k opravě Tajchu dojde. „Celá příprava může trvat rok, dva i více a samotná realizace bude záviset na finančních možnostech podniku nebo možnosti čerpání z dotačních titulů,“ dodala Bendová.

To, že Povodí není schopné zatím určit žádný termín, se ale nelíbí opozičním zastupitelům, kteří se obávají, že by město mohlo na rybník ztratit vliv. „Navrhuji, aby se do smlouvy začlenila podmínka, že pokud nedojde k realizaci rekonstrukce hráze a odbahnění rybníka do konce roku 2022, dojde k navrácení majetku městu. Byl by to výraz respektu k občanům, kteří v okolí bydlí,“ uvedl opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Jeho návrh nakonec v upravené podobě zastupitelstvem prošel. Pokud se tato podmínka objeví i ve finální smlouvě s Povodím Labe, bude muset rekonstrukce skončit do 31. prosince 2022. V opačném případě by město mělo právo požádat o zpětný bezúplatný převod, čemuž by podnik musel vyhovět. Finální smlouvu budou zastupitelé schvalovat na některém z dalších jednání.

Město si chce naopak nechat dál ve svém vlastnictví přilehlou pláž a louku, stejně jako vstupy do vodní plochy. „To proto, abychom tam mohli v budoucnu vybudovávat různé schůdky bez nutnosti žádat Povodí Labe o svolení,“ uzavřel Zámečník.