Jednou z těch, co přežívají havarijní stav a hrozí jim uzavření, je i tělocvična ZŠ Sokolovská v Ruprechticích. Zařízení, které slouží nejen samotným žákům, ale i dalším obyvatelům Ruprechtic. Cvičit sem chodí například maminky s malými dětmi či budoucí rodičky na těhotenské cvičení.

„Bohužel se nakumulovaly letité problémy.  Snažíme se prostředí pro děti co nejvíce vylepšovat, nedostatky opravovat, ale na takhle velkou opravu sami nestačíme,“  potvrzuje stav ředitelka školy Ludmila Moravcová. Vedení školy stejně jako ruprechtická veřejnost vkládalo naděje do  Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), který by s pomocí evropských fondů mohl rekonstrukci, odhadnutou na 30 milionů korun vyřešit. Marně.

Škola se už několik let snaží jednat se zřizovatelem a situaci posunout. „O problému víme a snažíme se jej řešit. I přes velmi omezený a napjatý rozpočet se nám podařilo opravit střechu, pod kterou zatékalo. V letošním roce plánujeme další nutné dílčí opravy. Rozhodnutí, zda se projekt rekonstrukce školní tělocvičny v Ruprechticích vrátí zpět z rezervy na indikativní seznam IPRM, je na všech zastupitelích,“ řekl k problému Jan Kamil Svoboda, náměstek primátorky zodpovědný za úsek školství.

Právě na primátorku se chtějí nyní rodiče žáků z Ruprechtic obrátit otevřeným dopisem, v němž popisují stav tělocvičny i skutečnost, že zatímco rekonstrukce zařízení, které využívají školní děti i podstatná část městské čtvrti, bylo z programu na atraktivní bydlení v Liberci vyřazeno, investice soukromého rázu dostaly zelenou. Například Centrum podpory využití geotermální energie   za 56 milionů, v němž jako jednatel figuruje kontroverzní podnikatel Jiří Zeronik.

„Bereme to jako jednu z posledních možností, jak se jako občané bránit. Do programu IPRM jsme kvůli našim dětem vkládali mnoho úsilí a jsme rozhořčeni, že se na rekonstrukci nedostalo,“ vysvětlila Petra Barthová z občanského sdružení Ruprechtice dětem.

 

Otevřený dopis zastupitelům města Liberce

Vážení zastupitelé,

obracíme se na Vás jako rodiče žáků ZŠ Sokolovská, odloučeného pracoviště náměstí Míru a rádi bychom touto cestou vyjádřili své rozhořčení nad přístupem  zřizovatele  k havarijnímu stavu školní tělocvičny.

Špatný  stav tělocvičny je Vám jako zřizovateli znám již několik let. Nemluvě o tom, že šatny jsou z havarijních důvodů již několik let nepřístupné, a děti se tedy převlékají na chodbě, že sociální zázemí je v havarijním stavu, jde hlavně o stav tělocvičny  z hlediska stavebního: do tělocvičny zatéká střechou a v důsledku chybějící izolace hlavně prosakuje vlhkost zvenčí a tím dochází k plesnivění zdí a každodennímu opadávání omítky, což je ve vyučování nebezpečné.

Vedení školy několikrát žádalo o dotace na rekonstrukci i o zapojení projektu do IPRM. Naposled se tak stalo v roce 2011, kdy byl projekt dokonce zahrnut do indikativního seznamu, posléze ovšem opět nebyl předložen ke schválení.

Na lednovém zasedání tohoto roku odsouhlasilo zastupitelstvo města Liberce seznam projektů, které budou financovány z evropských fondů v rámci programu IPRM.  V tomto programu  je k dispozici  540 mil. Kč a z toho  neuvěřitelných  93 mil.  bylo na tři projekty „přiděleno“ jediné, téměř neznámé společnosti s názvem o.p.s. Geotermální energie pro občany.  Málo známé společnosti,  která  navíc plánuje z dotačních prostředků zhodnotit majetek společnosti  jiné,  společnosti  jejíž vlastníci se skrývají za anonymní akcie. Vezmeme-li v úvahu, že jednoznačně investičním projektům s názvy   Centrum podpory využití geotermální energie   /56 mil. Kč/,  Oddychová zóna na Perštýně /28,5 mil/ a Revitalizace štoly (pozor štoly, ne školy) v Klicperově ulici na centrum volnočasových aktivit /8,3 mil/ byla dána přednost  před  záchranou  městského majetku v havarijním stavu,  jako např. zmíněné tělocvičny na náměstí Míru,  sokolovny ve Vesci, kina Varšavy apod., cítíme jako občané a rodiče potřebu poukázat na očividnou diskrepanci mezi tím, co na veřejnosti zastupitelé sdělují a tím, jaká rozhodnutí posléze činí…

Jak je možné, že zřizovatel nechá městský majetek, ze kterého neprofituje nikdo jiný, nežli školní děti, vědomě chátrat, není schopen zahrnout jeho rekonstrukci do projektů IPRM ( ani zafinancovat alespoň nutnou opravu) a na  straně druhé přihrává evropské peníze do investičních projektů, které budou přinášet zisk soukromým společnostem…

Je zcela jasné, že pokud nebude školní tělocvična alespoň nouzově opravena (sanační omítka uvnitř, odstranění umělé navážky na venkovní stěně a sanační fasáda), povede další zhoršování jejího stavu k havarijní situaci, kdy bude tělocvična muset být z bezpečnostních důvodů uzavřena.
Investice do nové tělocvičny by byla ve srovnání s opravou nesrovnatelně vyšší a v současné finanční tísni města jistě nereálná. Může být škola bez tělocvičny?

Naléhavě Vás tedy žádáme, převezměte jako zřizovatel zodpovědnost za stav školní tělocvičny, přehodnoťte své rozhodnutí ve prospěch záchrany a oživení majetku městského, v souladu s přáním a očekáváním většiny libereckých obyvatel.  Jen tak lze vyvrátit i podezření, že se za neobvykle vysokou, téměř sto milionovou výše zmíněnou dotací spojenou s utajeným vlastníkem,  neskrývá korupce.

rodiče žáků ZŠ Sokolovská