„Nový územní plán musí město vypracovat z několika důvodů, nejen kvůli novému stavebnímu zákonu. Musí také reagovat na současné požadavky dopravy. Územní plán by měl vyhovět i změnám, které navrhují občané, respektovat nové trendy v ochraně přírody, rozvoji zelených ploch a ochraně území pro budoucí výstavbu,“ vysvětlila Dagmar Slezáková z oddělení vnějších vztahů radnice.

Běžte se na plán podívat do Plazy

Koncept územního plánu je k nahlédnutí už od poloviny února v budově Nového magistrátu a v obchodním centru Plaza. Besedy se odehrají podle rozdělení Liberce do šestnácti celků na šestnácti místech.

„Stavební zákon neurčuje, jakým způsobem a kolikrát se může veřejnost vyjádřit k projednání konceptu územního plánu. Vedení města chce umožnit občanům maximální možný vstup do celého procesu. Proto budou probíhat v jednotlivých částech Liberce besedy se zpracovatelem územního plánu. Každý může ke konceptu uplatnit připomínku, dotčení vlastníci pozemků a zástupci veřejnosti mohou uplatnit námitku,“ upřesnil vedoucí odboru strategie a územní koncepce Petr Kolomazník.

Termíny diskusí oznámí město na konci února. Přehled všech míst a čas jejich konání bude vyvěšený v autobusech a tramvajích.