Severočeské pohraničí se na obou stranách státní hranice dlouhodobě potýká 
s problémem vysoké nezaměstnanosti. S návrhem na řešení situace a vytvoření nových pracovních míst přišel primátor německého města Görlitz, který nechal zpracovat studii na budoucí využití dnes už bývalého povrchového dolu kousek od českých hranic. Berzdorfské jezero slouží v současné době 
k rekreaci a je hojně navštěvováno Čechy, Poláky 
i Němci. Pokud dojde ke schválení rozvojové studie, mohlo by být u jezera vybudováno velké ubytovací zařízení se 3600 lůžky. Práci by tam mohli najít 
i nezaměstnaní Češi.

Obnova rozvoje oblasti

V okolí jezera se provádí revitalizace, která začala po ukončení aktivní těžby uhlí. V okolí jezera tak vzniká základní infrastruktura, cesty a stezky 
pro sportovní běžce, cyklisty, bruslaře a pěší turisty. Vybudováno bylo parkoviště 
a přístupové cesty k jezeru. Nové ubytovací kapacity, které u jezera chybí, by mohly 
v budoucnosti přinést práci až pro tři tisíce lidí. Potřeba bude odborný personál, pracovníci služeb a lidé, kteří by se starali o provoz nově vzniklého areálu. Město si od záměru slibuje rozvoj turismu 
a i další peníze do městského rozpočtu. Podle průzkumů přijíždí už nyní do této oblasti 60 procent klientů z České republiky.

„První koncepci rozvoje zpracoval známý expert na cestovní ruch Johann-Friedrich Engel, který je spoluzakladatelem v Německu známého Robinson Clubu 
a také spolutvůrcem AIDA-Koncept dovolené na lodi," řekl Jaroslav Zámečník z Euroregionu Nisa a zároveň potvrdil, že informaci o rozvoji turismu u berzdorfského jezera dostala i česká strana.

Starosta Görlitz si za vzor vzal město Boxberg, které realizovalo podobný investiční záměr na zatopených povrchových dolech ve svém okolí. „V současné době Boxberg těží především z turismu, který se v oblasti rozjel. Rozpočet mají přebytkový v řádu milionů eur," dodal Zámečník. Radnice musí ještě záměr rozvoje jezera projednat s místními občany. Debata se bude konat 11. března od 19 hodin 
v Görlitz.