Krajský úřad, který se aktuálně zabývá plány na rozšíření lyžařského areálu Ještěd, vrátil společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) dokumentaci k doplnění. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněném na úřední desce kraje.

Společnost TMR chce areál začít rozšiřovat už letos, jejím hlavním plánem je vybudování úplně nové sjezdovky Nová Skalka o délce 1,6 kilometru. Rozšířit se mají i sjezdovky Liberecká a Slalomák.

Před zahájením prací ale musí záměr projít procesem posouzení vlivu na životní prostředí. A právě ten se nyní zkomplikoval. „Jako věcně a místně příslušný úřad na základě doporučení zpracovatele posudku a obdržených vyjádření vracíme dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k doplnění,“ uvedla v dokumentu vedoucí krajského odboru životního prostředí Jitka Šádková.

Ještěd.
Tip Deníku: Přijďte pomoci uklidit sjezdovky na Ještědu

Odbor životního prostředí společnosti zaslal seznam více než třiceti bodů, které je nutné do dokumentace doplnit. Požaduje například podrobnější popis toho, jak bude odstraněna skalka, která dnes stojí v trase plánované sjezdovky, nebo toho, jak bude umístěné osvětlení sjezdovky.

Úředníci navíc požadují doplnit třeba údaje o předpokládané návštěvnosti, intenzitě dopravy nebo zamýšlené spotřebě vody na umělé zasněžování. A především konkretizovat, jaký bude mít nová sjezdovka vliv na krajinný ráz.

„Bude podrobněji zdůvodněno a znovu přezkoumáno vyhodnocení vlivu osvětlení sjezdovky Nová Skalka na noční scenérii,“ zmínila v dokumentu Šádková. To bude muset TMR doložit srovnáním fotografií stávajícího a vizualizacemi plánovaného stavu.

O vílách a králi draků.
Liberecký muzikál slibuje podívanou o šikaně. Školám ho však zakázali

„Hodnocení se zaměří na posouzení, zda se nově osvětlená plocha stane novou dominantou večerní krajinné scény Ještědu a jak to ovlivní současný charakter Ještědského hřbetu v nočních podmínkách,“ dodala Jitka Šádková.

K chystanému rozšíření už v dubnu proběhlo veřejné projednání. Na něm se někteří přítomní pozastavovali například nad tím, že zatímco sjezdovkám ustoupí téměř sedm hektarů lesa, TMR plánuje náhradou zalesnit jen asi 1,5 hektaru. Stávající horní úsek současné sjezdovky Skalka by měl oproti předpokladům zůstat dál v provozu a nezalesněný.

I na to úřad upozornil a vyzval TMR, aby do dokumentace doplnila „rozlohou odpovídající kompenzační opatření“, nebo aby plánovaný rozsah kácení omezila.

Doplňování dokumentace celý proces schvalování zdrží. Nemůže být totiž zatím vypracován posudek, natož vydáno finální stanovisko. Jak Deníku řekl krajský mluvčí Filip Trdla, na doplnění dokumentace nemá společnost Tatra Mountain Resorts žádnou konkrétní lhůtu. „Proto nemůžeme říci, kdy dojde k vydání stanoviska,“ řekl Trdla.

Kamu.
Bojují proti klecovým chovům. Slepičí velvyslankyně dorazí i na Liberecko