V roce 2023 město plánuje celkové příjmy ve výši 2,7 miliardy korun. Výdaje jsou ve výši 3,1 miliardy korun. "Saldo mezi příjmy a výdaji je vyrovnáno tzv. financováním, které obsahuje zejména přebytky rozpočtů z minulých let," vysvětlil Zdeněk Karban z odboru ekonomiky města.

Pokrytí základních služeb, které město poskytuje, jako je MHD, úklid města, svoz odpadů, fungování mateřských a základních škol, divadla, městská policie, provoz městských sportovišť, sociálních zařízení a také samotné fungování úřadu včetně splátek dluhu, spotřebuje více než 80 % příjmů. "Toto procento je opravdu velmi vysoké, ale pokud město nechce rezignovat na některé z výše uvedených služeb pro jeho občany, nelze než tomu výdaje rozpočtu města přizpůsobit," dodal Karban.

Liberecká náplavka má vzniknout během následujících let v dolním centru města nedaleko Krajského úřadu. Na revitalizaci okolí se bude podílet město i kraj.
Nová lávka, náplavka i mobiliář. Dolní centrum Liberce čeká radikální proměna

Město má v letošním roce v plánu také několik investic. Mezi největší patří rekonstrukce budovy Uran za 81 milionů korun, dokončení sociálního bydlení Na Žižkově za 50 milionů korun, parkoviště Pastýřská za 50 milionů korun, rekonstrukce budovy ZŠ Jabloňová za 30 milionů korun a modernizace školních hřišť v celkové výši 32 milionů korun.

Liberec v roce 2023 nepočítá s žádným zadlužováním a naopak stávající úvěry budou sníženy o 130 milionů korun. Celkový rozpočet města je tedy vyrovnaný.