Již více jak měsíc je ředitelem libereckých strážníků tajemník města Hrádku nad Nisou Ladislav Krajčík. Jako ředitele Městské policie Liberec ho určila předně dlouholetá praxe. Ladislav Krajčík má totiž zkušenosti z pozice zástupce velitele právě libereckých strážníků. Přesně proto ví, jak jsou nastaveny jeho možnosti i možnosti resortu, který nyní vede.
„Pro městské liberecké strážníky bych rád nechal modernizovat technické vybavení. Zároveň mám v plánu pracovat především na prevenci dětské kriminality v Liberci,“ nastínil okruh svých cílů Ladislav Krajčík.
„Jednoznačně vážní kandidáti na ředitelskou pozici prosazovali více otevřený postoj městské policie k veřejnosti a aktivní formu komunikace s médii, skrze které se veřejnosti informace předávají. To i já sám vnímám jako jednu z velmi důležitých věcí. Městský strážník není jen tím, kdo pokutuje špatně zaparkovaná vozidla, městský strážník je předně tím, kdo mnohdy s nemalým rizikem chrání pokojný a bezpečný chod města,“ zdůraznil již v minulosti primátor města Liberce Jiří Kittner.
Jak dále doplnil tiskový mluvčí Magistrátu města Liberce a ředitel kanceláře primátora města Martin Korych, vedle kvalitního projektu a záměru nového ředitele hrála svou roli předně praxe.
Ladislav Krajčík se před více než rokem aktivně zúčastnil veřejné diskuze iniciované organizací Člověk v tísni. Tato diskuze byla zaměřena na působení extrémistů v řadách městských policií a na nutnosti zavedení vymahatelných etických norem.
Již v té době se Ladislav Krajčík na veřejné diskuzi otevřeně přikláněl k zavedení etického kodexu jako platné pracovní normy.
Pokud i nadále bude nový ředitel pokračovat ve způsobu přímé komunikace a jasného směřování, je více než pravděpodobné, že etický kodex Městské policie Liberec konečně vznikne. Etický kodex strážníků měl vejít v platnost již v prvním čtvrtletí tohoto roku a zpracovával jej náměstek primátora Milan Šír ve spolupráci se zesnulým Čestmírem Hřebíkem. Bohužel tuto zásadní etickou normu zastavilo náhlé úmrtí policejního ředitele, ale nyní lze očekávat, že jeho nástupce tento důležitý úkol dokončí a etický kodex zavede.