„Péče o duševní zdraví je podceňována obecně všude. Naše doba je rychlá a mnoho lidí nad péčí o svoji duši ani nepřemýšlí. Nemáme existenční potíže, ale mnoho práce, aktivit a povinností. Proto je duševní zdraví na štíru a zastaví nás většinou až nějaká nemoc, která signalizuje přetížení organizmu,“ řekla v rozhovoru Věra Motyčková, která založila organizaci Motyčkovic klika. Ta stojí spolu se dvěma dalšími partnery za celým projektem.

Zdroj: DeníkMůžete přiblížit okolnosti vzniku skupiny Astronaut? Proč zrovna tento název? 
Motyčkovic klika integruje děti s neurovývojovými poruchami od roku 2009. Přišlo nám užitečné zaměřit se také na rodiče těchto dětí, a tak vznikla skupina pro podporu rodičů dětí s neurovývojovými poruchami, zejména s poruchami autistického spektra (PAS). Děti s těmito „balíčky“, s nimiž se narodily, jsou často tak trochu ve svém světě nebo dalo by se říci na jiných planetách. Proto se nám název Astronaut zalíbil, když jsme pro skupinu hledali název.

Na jaké aktivity se zaměřujete? 
Parta Astronautů je součástí projektu „Být spolu“ od ledna 2022, ovšem scházet se začala pravidelně o rok dříve. Naším úkolem je podpora a pomoc rodičům dětí s PAS i jinými neuro vývojovými poruchami. Zaměřujeme se intenzivně na pomoc a podporu rodičů jako pečovatelů, těch, kteří potřebují péči a pochopení, protože se jejich život náhle změnil a mnohdy se ubíral směrem, který původně neplánovali. Rodiče a děti v bezpečném a příjemném prostředí sdílí své zkušenosti, radosti i problémy. Zprostředkováváme jim kontakty na odborníky, besedujeme s pedagogy a také se pravidelně scházíme s terapeuty. Setkání proto cílí více na relaxaci a terapii pro rodiče, kteří tak mají šanci si u nás odpočinout, relaxovat a zklidnit mysl, srovnat si myšlenky a nabít energii. Společně s dětmi pak také navštěvujeme různé kulturní i sportovní aktivity, které jsou mimo zázemí Motyčkovic kliky.

Motyčkovic klika se proměnila ve Vánoční čajovnu
Voňavě a společně. Motyčkovic klika se proměnila ve Vánoční čajovnu

Jak často se scházíte? 
Skupina se schází dle potřeby členů přibližně dvakrát do měsíce, buď v Motyčkovic klice v Liberci nebo i jinde, dle potřeb a návrhů rodičů. Ať už se jedná o vycházky, návštěvy galerie, muzea, heren pro děti a podobně.

Zmiňovala jste projekt Být spolu. Co je jeho cílem?
Cílem projektu je podpora, prevence a péče o duševní zdraví. Projekt Být spolu přináší zdokonalení sociálně rehabilitačních podpůrných metod pro děti s poruchami autistického spektra a další duševně nemocné děti stejně jako jejich rodiny. Cílí na prevenci duševních onemocnění i u běžné populace a zaměřuje se na destigmatizaci a osvětu tohoto tématu. Pro školní kolektivity realizujeme programy zaměřené na prevenci duševních onemocnění a emoční výchovu, pořádáme desigmatizační a osvětové setkání a kampaně a snažíme se o rozšíření pedagogických dovedností. Projekt realizují tři partneři, a to Motyčkovic klika, Velký vůz Sever a norský partner Pedverket Kompetanse.

Myslíte si, že péče o duševní zdraví je v Libereckém kraji podceněná? 
Péče o duševní zdraví je podceňována obecně všude. Naše doba je rychlá a mnoho lidí nad péčí o svoji „duši“ ani nepřemýšlí. Nemáme existenční potíže, ale mnoho práce, aktivit a povinností. Proto je duševní zdraví na štíru a zastaví nás většinou až nějaká nemoc, která signalizuje přetížení organizmu. Nejsme zvyklí na komfort v podobě méně práce, kdy většinu práce (i v domácnosti) za nás dělají stroje. A místo péče o sebe, zklidnění mysli a učení se relaxace jsme se uchýlili k telefonům, tabletům a počítačům nebo ke sportu, adrenalinovým aktivitám a k workoholismu. Pokud bereme jako péči o duševní zdraví i aktivity, které pořádají různé organizace v Libereckém kraji pro děti a lidi s neurovývojovými poruchami, tak by jich mohlo samozřejmě být více. I když nás velmi potěšilo setkání organizací nejen pro PAS v liberecké knihovně, kde jsme se potkali s dalšími podobně smýšlejícími lidmi, kterým duševní zdraví není jedno. Ať jsou to lidé s PAS – poruchou autistického spektra nebo jiné poruchy či potřeby z hlediska duševního zdraví.

Na Rybníčku bude vyměněno křížení.
Cestující čeká tramvajová výluka. Na Rybníčku začaly přípravné práce

V čem vidíte hlavní problém?
Často si totiž neuvědomujeme, že fyzický hendikep je na lidech hned vidět. Je jasné, že člověk s protézou nebo na vozíku nepoběží maraton, a společnost si už zvykla na to, že je třeba těmto lidem pomáhat, být k nim tolerantní. Nicméně na lidech či dětech s duševními poruchami nebo nemocemi to vidět na první pohled není. Rodiče dětí se za to většinou stydí a obávají se přijetí jejich dítěte do kolektivu běžných dětí. Nejsou zvyklí o tom mluvit, mají strach, že jim dítě nikam nevezmou, přesto, že jsou to často děti veselé a mnohdy začlenitelné – v určitém množství. Jenže pokud není tato potíž komunikována, děti se mohou jevit jako nevychované, nepřizpůsobivé a zlobivé. S tím si potom v běžných kolektivech nevědí vedoucí rady a děti proto zůstávají doma rodičům. Podpořila bych skupiny, které se věnují volnému času těchto dětí. Pořádají pro ně výlety, akce, společné aktivity, kde si rodiče mohou odpočinout nebo jim děti mohou třeba na celý den svěřit. Péči o děti přebírají specialisté, kteří vědí, jak s nimi pracovat. Takových zařízení je ještě málo, protože jak jsem zmínila, ne všechny děti jdou integrovat mezi běžné děti. Příkladem dobré praxe v této oblasti je například partner našeho projektu Být spolu – Velký vůz sever, který takové aktivity společně s námi pro rodiče a děti pořádá.

Blíží se Světový den porozumění autismu. Plánujete nějaké akce?  
Ano. V loňském roce jsme zrealizovali facebookovou kampaň se zaměřením se na filmovou tvorbu o tématu Autismu. Letos chceme toto téma více přiblížit široké veřejnosti. Připravili jsme proto s podporou města Liberec stánek v rámci programu libereckých Velikonoc. Zde se od neděle 2. dubna do pátku 7. dubna prezentují organizace z Liberce, které pracují s dětmi s poruchou Autistického spektra. Návštěvníci trhů se tak mimo jiné mohou seznámit s prací těchto organizací, více poznat jací jsou lidé s poruchou autistického spektra, a to přímo od odborníků, kteří se s nimi denně setkávají. Případně zde mohou získat i informace o službách, které jsou v Liberci poskytovány a informovat o nich své okolí. K tomuto dni také otevíráme smyslovou místnost „Pokoj paní Láryfáry“. Od 2. dubna ji tak mohou navštěvovat školy a školky či jiné kolektivy ale ve vybraných termínech i veřejnost. Pokoj slouží jako místo pro relaxaci a uvolnění, a to se zaměřením na smyslové vnímání a jeho případný rozvoj u dětí s poruchami.