Ovlivnila fungování města nějak zásadně pandemie koronaviru? Zvládli jste dokončit všechny investiční projekty, které jste měli naplánované?
Co se týká investicí, tak bych řekl, že je to nijak zvlášť neovlivnilo. Nasmlouvané firmy dodávky prací plnily, podařilo se nám dokončit všechny plánované investice a opravy s výjimkou nové střechy domu č.p.270 a dle finančních možností i některé další. Celkem v hodnotě přes 22 milionů korun.

Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: DeníkZasáhl koronavirus fungování městského úřadu nebo dalších organizacích města?
Velmi špatně se zajišťovalo obsazení pracovních pozic veřejně prospěšných prací, kdy to komplikovala hlavně nařízená karanténa nebo přímo onemocnění covidem. Úklid veřejných prostor jsme tak museli řešit s pomocí brigádníků. Samotný úřad nebyl zásadně zasažen, využívali jsme home office i zkrácenou pracovní dobu a další doporučení. Zdá se, že covid nejvíce zasáhl samotné občany. Největším problémem pak byla zavřená škola.

Chystáte nějaký velký projekt v blízké budoucnosti?
Rádi bychom zrekonstruovali náměstí. V současné době je tato akce ve finální fázi projektování. V letošním roce by měli být pod náměstím udělané sítě – kanalizace a vodovody s novými povrchy chodníků a komunikací na východní a severní straně včetně zkapacitnění parkovací plochy.

Z dominanty města - areálu bývalé Textilany zbyla jen hromada cihel a suti. Co tam investor chystá?
Je to smutný příběh. Management nebyl schopný podnik udržet při životě. Když skončil, asi tisíc lidí zůstalo bez práce. Firma šla do insolvence a nový majitel budovy postupně rozebíral. Tak to šlo až do roku 2018, kdy byl na zastupitelstvu předložen návrh, aby město areál koupilo za 10 milionů. Současný majitel má zpracovaný záměr na průmyslový park s možností obchodního centra. Město s tímto záměrem souhlasí, což se projevilo i v novém územním plánu.

Nelitujete toho, že město objekt nekoupilo a nezachránilo?
Zastupitelstvo nákup areálu odmítlo. Město nemělo ekonomický rozbor, nemělo zpracovaný záměr co s areálem udělat. Chyběla nová odhadní cena. Nebyl zpracován posudek ekologické zátěže. Kdybychom bývali areál koupili, znamenalo by to pro nás finanční zátěž asi 35 milionů korun. My máme, co jsem na pozici místostarosty a později starosty, v rozpočtu na investice a opravy asi 20 milionů na rok.

Na druhou stranu, ale existovaly i pádné důvody, proč by město mělo areál koupit. Nebo ne?
Jediným pádným důvodem pro koupi bylo to, že v Liberci už nejsou místa na průmyslovou výrobu a investoři by mohli přijít do Nového Města pod Smrkem. Ale na městě není nikdo, kdo by si s takto velkým projektem poradil. Město podle mě není developer. Výsledek, který by byl ideálně prodej pozemku, by i tak byl nejistý.

Zmínil jste, že hodně lidí přišlo s koncem textilky o práci. S nezaměstnaností je problém v celém Frýdlantském výběžku. Mluví se také o nové silnici, která by zajistila lepší spojení s krajským městem. Nové Město má nejblíže do Polska. Je to pro vás výhoda? Může z této blízkosti nějak město těžit?
Řekl bych, že je to spíše zátěž pro město. Jednak je tu zvýšená doprava, protože Poláci používají nové Město pod Smrkem pro tranzit cesty z Polska do Polska. Skrze nás jezdí do práce v dole nebo elektrárně Turów. Pak je tu kriminalita spojená s pohraničím. Jedinou výhodou pro místní je, že si jezdí do polských obchodů nakupovat, do lázní Świeradów-Zdrój nebo na v zimě na nedalekou sjezdovku. Zaměstnanost to v žádném případě pro místní neřeší.

Nové Město pod Smrkem drželo dlouho nelichotivý prim v počtu exekucí a jejich hodnotě v přepočtu na obyvatele. To číslo o hodně překračovalo celorepublikový průměr. Aktuálně je průměr asi 5 exekucí na jednoho člověka. Daří se tento problém se zadlužeností místních občanů nějak řešit?
Stále se s tím problémem potýkáme. Spolupracujeme s několika neziskovými organizacemi jako je Člověk v tísni, Místní akční skupina Frýdlantsko a další. Využíváme všechny možnosti, které máme.

Jaké jsou podle vás příčiny toho, že se lidé stále zadlužují?
Na celém Frýdlantsku je nedostatek pracovních míst. Svoji roli hraje také skladba obyvatel a jejich pracovní zaměření. V textilce pracovalo tisíc lidí, jak už jsem se zmiňoval. Ti tam dělali třeba 20, 30 let a neumějí nic jiného. Když už jsou schopni pracovat, najdou si místo ve fabrice, tak je zase problém dojíždění do Liberce. V dosahu totiž není žádný další velký zaměstnavatel. Pro některé lidi se nevyplatí ani pracovat za minimální mzdu a raději zůstanou s dětmi doma na dávkách.

Vidíte jako možný potenciál pro uplatnění místních třeba rozvoj turistického ruchu? V posledních letech sem míří stále více lidí, ať už turistů nebo lidí z města, kteří tu kupují a staví své tzv. druhé domovy.
Návštěvnost určitě roste. Významnou část lidí sem láká Singletrek pod Smrkem. Trasy pro bikery se podařilo vybudovat ve spolupráci s Lesy ČR. Areál se navíc neustále rozvíjí. My jako město je podporujeme například tím, že investujeme do nástupního místa singltreku, které je z části naše. Vybudovalo se tam úžasné stání pro přívěsy a mobilhousy. Pro ubytování mohou lidé využít prostory ve starých městských lázních, které jsme zrekonstruovaly. Další ubytování vzniká díky místním podnikatelům.

Zmínil jste městské lázně, které hodně využívají lidé z celého Frýdlantska. Kvůli vládních nařízením ale musely část roku zůstat zavřené. Jak se to odrazilo na jejich hospodaření?
Lázně provozuje Sportovní a relaxační centrum Nové Město pod Smrkem, které má vlastní rozpočet, do kterého přispíváme. Kvůli pandemii a poklesu příjmů musely některé věci omezit, jde zejména o investice a opravy. Je to škoda, protože jde o velice oblíbené místo.

V Novém Městě funguje řada spolků a zájmových skupin. Podporuje je nějak město?
Nejaktivnějším je asi místní okrašlovací spolek, který ve spolupráci s městem opravuje kříže, obnovuje historické cesty či vydává publikace. Dramatický kroužek v současné době nefunguje. Aktivní jsou také místní senioři a sportovní kluby fotbalu a volejbalu. Chybí nám ale kvalitní sportovní areál, který by mohli využívat. Dotace, o kterou jsme zažádali, jsme neobdrželi, ale nevzdáváme to a budeme žádat znovu.