Jak jste prožili minulý covidový rok? Přineslo to pro vás nějaké zásadní komplikace?
Musím říct, že jsme nezaznamenali nějakou významnou změnu. Obecní úřad jel ve stejných kolejích. Omezení pro občany byly minimální a výrazně se nedotkla ani administrace projektů, které jsme měli připravené.

Zdroj: DeníkDotkla se pandemie nějak výrazně vašeho rozpočtu?
Máme našetřené finanční prostředky z minulých let, dluhy nemáme, takže ani snížení příjmu z daní nás nijak neohrozilo. Nicméně jsme rozpočet na letošní rok sestavili o 10 procent nižší než vloni. Teprve se ukáže, jestli to bude stačit nebo ne.

Několik měsíců už probíhá očkování proti covidu. Jaký registrujete zájem mezi místními? Pomáhá jim nějak úřad s registrací případně s dopravou do očkovacího centra v Liberci?
Nejstarší věkovou kategorii 80 plus se nám podařilo oočkovat ve spolupráci s naší praktickou lékařkou. Sedmdesátníkům jsme pomohli s registrací, pokud potřebovali. Potom, co jsme zjistili, že se zastavilo očkování ve Frýdlantě, tak jsme je registrovali do Liberce. Zatím po nás nikdo nechtěl, abychom ho tam odvezli, pokud by takový požadavek přišel, tak bychom samozřejmě vyhověli.

Nedávno byl u vás na návštěvě hejtman a řešili jste problémy, které obci trápí. Jsou to opravdu silnice a příhraniční kriminalita?
V Černousích nemáme tak velkým problém s komunikacemi, jsou pravené a relativně v dobrém stavu. Co se týká bezpečnosti, řekl bych, že funguje naše spolupráce s obvodním oddělením policie ve Frýdlantě. Největší problém jsou pro nás povodně. Je to jediná věc, se kterou neumíme nic udělat. Stačí, aby byla hladina Smědé ve Frýdlantě 70 cm a nám to tady zaplaví silnici do Vsi a Boleslavi.

Dá se s tím vůbec něco dělat?
Máme navržená nějaká opatření ve formě hrází, v obci si pak místní firma také navrhla ochrannou hráz, aby ji voda nezaplavovala areál. Voda se tady vyleje vždycky, my ji chceme alespoň částečně usměrnit. Potřebovali bychom také koordinovat informace a postup s polskou stranou, která má hned za hranicemi velkou nádrž Witka. Když přijde velká voda, tak my tady máme velké jezero a voda dál neodtéká. Obrátil jsem se s prosbou i na hejtmana, aby zprostředkoval nějakou spolupráci. Nepáchá to sice velké škody, ale když už je všude klid, tak my ještě čekáme, až se voda odteče.

Chystáte nějaký větší projekt v blízké budoucnosti?
Roky jsme lidem slibovali, že postavíme sportovní hřiště, které tu chybí. Loni jsme podali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na víceúčelové hřiště. Máme vybrané místo i dodavatele. V současné chvíli čekáme na vyhodnocení žádosti, které bychom měli znát do konce května. Bez dotace hřiště dělat nebudeme. Příští rok se chystáme dodělat zbytek místní komunikace ze Vsi na Andělku.

Na Frýdlantsku je v poslední době velká poptávka po pozemcích a nemovitostech. Jak to vypadá u vás v obci?
Je to podobné i u nás. Musím ale říct, že všechny domy mají vlastníka. Obecních pozemků, které bychom mohli nabídnout k výstavbě, už moc nemáme.

Jak se díváte na snahu obnovit železniční spojení Frýdlantska s Polskem?
Vím, že z české strany by chuť byla, ale vázne to v Polsku. Nijak se v tom neangažujeme.

Spolupracujete nějak se sousedními polskými obcemi?
Nedávno se vytvořila cyklostezka Witka -Smědá. Jde o okruh z Černous přes Sulikow kolem nádrže Witka a zpátky přes Zawidow. Ještě to není úplně dodělané, ale myslím, že to bude pěkná trasa pro cyklisty, kterých je tady hodně.