Vereščáková má dlouholeté zkušenosti s vedením odboru na libereckém magistrátu i řízením bývalého kojeneckého ústavu. Na práci se seniory se těší a říká, že pro ni pozice ombudsmana nepřipouští dělení na soukromé a veřejné.

Zdroj: DeníkJaká byla vaše motivace přijmout funkci seniorské ombudsmanky v Liberci?
Hlavní motivací je pro mne pocit být užitečný pro druhé. 10 let jsem pracovala jako ředitelka Kojeneckého ústavu a dětského domova (dnes Dětské centrum Sluníčko), kde především šlo vysokou míru empatie vůči dětem. Domnívám se, že senioři jsou rovněž skupinou, kteří potřebují a zaslouží si vysokou míru empatie a pochopení. Samozřejmě kromě základního poslání ombudsmana tj. umět poskytnout poradenství v daných oblastech.

Proč je podle vás tato funkce důležitá?
Mnozí z nás se dostáváme do životních situací, kterému neumíme uchopit. Senioři jsou však mnohdy bezradní, nevědí na koho se obrátit, z jakých finančních zdrojů právní službu uhradit. Proto je důležitá bezplatná pomoc seniorům zejména v oblasti bytové, sociální, uzavírání nevýhodných kupních smluv či problémy s úřady.

Novinkou oproti vaší předchůdkyni je etické kodex, kterým se musíte řídit. Co na něj říkáte?
Etický kodex jsem uvítala. Můj osobní názor v dané věci je, že pozice ombudsmana nepřipouští dělení na soukromé a veřejné. Jakékoliv vystupování ombudsmana na veřejnosti by mělo být posuzováno v kontextu výkonu funkce ombudsmana. Navíc se domnívám, že ombudsman svým způsobem reprezentuje také nominanta na tuto pozici tj. Statutární město Liberec a příspěvkovou organizaci KONTAKT.

Lenka Tarabová byla seniorskou ombudsmankou od roku 2019.
Žlutá hvězda ji stála místo. Seniorská ombudsmanka Lenka Tarabová musela skončit

Bylo podle vás nutné na základě zkušenosti s předchozí ombudsmankou Lenkou Tarabovou kodex vytvářet? V čem vidíte jeho přínos?
Z praxe víme, že mnohé instituce přistupují k zavádění kodexů pro jeho závaznost vůči zaměstnancům, neboť jim jde především o korektní a bezúhonné jednání vůči svým klientům. Postup města a KONTAKTU tedy chápu jako eliminaci chování ombudsmana, které by případně mohlo narušovat důvěru klientů či zaměstnavatele.

Jak vám pomůže vaše členství v Radě seniorů ČR při výkonu funkce?
Od loňského roku se podílím na poradenství v Radě Seniorů ČR, kde záběr poskytovaných služeb zahrnuje obdobné poradenství, které spadá do působnosti ombudsmana. Seniorský ombudsman se kromě základních oblastí jako je bydlení, sociální oblast, ochrana spotřebitele, bezpečnost, dluhová problematika, mezilidské vztahy zabývá také problémy s úřady, když je úřad např. nečinný apod.
Věřím, že výhodou bude možnost konzultovat konkrétní případ i s kolegy v RS, abychom docílili pro klienta to nejlepší řešení a pomoc. Samozřejmě při zachování osobních údajů klienta.