I po roce společnost stále sužuje epidemie koronaviru a s ní spjatá opatření. Jedním z nástrojů v boji proti nákaze se stalo očkování, do kterého se kromě očkovacích center zapojili i praktičtí lékaři. Jedním z nich je Veronika Gulyášová, která má ordinaci v Ruprechticích v Liberci.

Zdroj: DeníkMezi svými pacienty zatím eviduje značný zájem. Nezměnily to ani krevní sraženiny a další zdravotní problémy v souvislosti s očkovací látkou AstraZeneca. „Většinou se lidé chtějí naočkovat jakoukoliv vakcínou, aby byli co nejdříve chráněni,“ řekla v rozhovoru pro Deník praktická lékařka.

Proč jste se rozhodla zapojit do očkování proti Covidu-19?
Od začátku jsem v tom měla jasno. Pro spoustu našich pacientů je mnohem jednodušší zajít si do ordinace, kterou mají v místě svého bydliště a jejich praktický lékař je dobře zná.

V čem vidíte největší překážku očkování?
V nedostatku vakcín. Obdrželi jsme pouze jednu lahvičku vakcíny od firmy AstraZeneca, což znamenalo jednu dávku pro dvanáct lidí. Na další čekáme. Od dubna by se mělo v ordinacích praktických lékařů očkovat jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson&Johnson.

Lukáš Malý.
Doufám, že i my budeme moci očkovat. Zvládli bychom to dobře, věří lékárník

Vidíte očkování jako jediný nástroj ke zvládnutí epidemie?
Určitě ho svým pacientům doporučuji. Je to nejlepší a nejbezpečnější způsob, jak dosáhnout tzv. kolektivní imunity. Ta vzniká tehdy, když se dostatek lidí stane imunních k danému infekčnímu onemocnění. Je to jediná cesta, jak zastavit pandemii. Aby tento stav nastal, potřebujeme proočkovanost populace mezi 60 až 70 %.

Koho aktuálně můžete proočkovat?
Můžeme očkovat v ordinaci registrované klienty ve věku 80+, 70+ a mladší pacienty, u nichž praktický lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu onemocnění Covid-19 je obdobné jako riziko v dané době očkovaných osob. Tím myslím pacienty např. s cukrovkou, obezitou, závažným dlouhodobým onemocněním plic, srdce, ledvin, jater, onkologické pacienty či lidi po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně. Dále jedince na čekací listině před transplantací či pacienty s oslabeným imunitním systémem.

Jaký mají pacienti o vakcínu zájem?
Na nedostatek zájmu o očkování si naštěstí nemůžeme stěžovat, poptávka po vakcíně je i u mladších lidí.

Neproběhlo odhlašování z registračních termínů na očkování AstrouZenecou kvůli případům krevních sraženin?
Šlo pouze o jednotlivce, kteří preferovali očkování v očkovacím centru jinou látkou. Většinou se ale lidé chtějí naočkovat jakoukoliv vakcínou, aby byli co nejdříve chráněni.

Ředitel záchranky Luděk Kramář.
Sobectví a bezohlednost popíračů covidu nechápu, říká ředitel krajské záchranky

Jak moc poznamenala epidemie koronaviru vaši práci praktického lékaře?
Pandemie práci v ordinaci značně změnila. Ačkoliv je osobní kontakt s pacienty co se stanovení diagnózy týče nenahraditelný a nejjistější, vzhledem k epidemiologické situaci bylo nutné omezit ho u pacientů se známkami virového onemocnění. Ti si mohou zavolat, ale v poslední době pro přetížení telefonické linky preferujeme e-mailovou komunikaci. Na e-maily odpovídáme i po ordinační době. Pokud shledám, že dotyčného vzhledem k jeho obtížím musím vidět, pozvu si ho na osobní konzultaci. V tomto případě se snažíme zamezit jeho kontaktu s ostatními pacienty v čekárně.

Jaká jste udělali v čekárně a ordinaci opatření, abyste minimalizovali riziko nákazy koronavirem?
Začátek pandemie pro nás v ordinaci znamenal „malou revoluci“. Čekárna byla na jaře uzamčena a pacienti vcházeli dovnitř až po předchozí domluvě s personálem ordinace. V současné době je čekárna opět otevřena, ale v jejích prostorách a v ordinaci se smějí potkávat maximálně tři lidé. Každý pacient musí mít respirátor. V ordinaci i v čekárně probíhá pravidelně dezinfekce a časté větrání.

Pokud bude mít pacient podezření, že se nakazil koronavirem, jak má postupovat?
Zůstat doma a pokud možno se izolovat od ostatních členů domácnosti. Pokud potřebuje nakoupit, je vhodné požádat někoho známého, případně si nákup objednat on-line s tím, že nákup má zůstat venku přede dveřmi, na verandě apod. Je nutné kontaktovat telefonicky nebo e-mailem svého praktického lékaře (nechodit do ordinace bez předchozí domluvy) a krajskou hygienickou stanici ohledně dalšího postupu a trasování osob. Doma často větrat, používat vlastní ručník, nádobí mýt čisticím prostředkem. A hlavně dodržovat zásady hygieny.

Michael Georgiev (vpravo).
Termín chřipečka považuji za rouhání, říká mluvčí záchranářů Libereckého kraje

Řada lidí má pocit, že ostatní diagnózy vymizely. To ale nebude realita, že?
Přesně tak, je to jen zdání. Pozorujeme s obavami, že lidé mají často tendenci řešení svých zdravotních obtíží odkládat. Zbytečně oddalují návštěvu nejen u praktických lékařů, ale i u specialistů. V této souvislosti bych chtěla upozornit, že i v této době u nás probíhají běžně preventivní prohlídky, které by měl každý absolvovat po dvou letech. Aktuálně už řešíme běžné záležitosti, obavy z návštěvy ordinace postupně mizí. Vzhledem k nařízení nošení roušek a respirátorů jsme zaznamenali na podzim a v zimě nižší výskyt jiných respiračních onemocnění včetně chřipky.

Jak byste přesvědčila jedince, kteří si myslí, že žádný koronavirus neexistuje a věří v tzv. fake news?
V současné době není lehké najít kvalitní zdroj s ověřenými informacemi. Ať chceme, nebo ne, každý člověk má svou názorovou bublinu, do které se uzavírá a chce poslouchat stejné názory a argumenty, které má on sám. Role praktických lékařů proto spočívá ve vysvětlování a dávání informací na pravou míru. Někdy bohužel popírače onemocnění Covid-19 nepřesvědčí nic, dokud nezažijí ve svém blízkém okolí těžký průběh nebo dokonce úmrtí na toto onemocnění.