Překvapilo vás, že se příroda a turisticky oblíbené destinace potýkají s tímto delikátním problémem? 
Vnímám to jako sekundární problém overtourismu v mnohých místech napříč Českou republikou. Určitý vliv na tento stav má i epidemie koronaviru, díky které čeští turisté zůstávají více v Čechách a některé místa trpí extrémním přetížením. Na zvýšený počet turistů nejsou nastaveny kapacity infrastruktury, jako jsou parkoviště či WC. Jedná se o komplexní téma a je hodně spojeno s destinačním managementem a marketingem – kam turisty posíláme, jak danou oblast komunikujeme a propagujeme.

Zdroj: DeníkK čemu jste došli během mapování?
Zanesli jsme všechny toalety v lokalitě do mapy, zakreslili tok turistů a změřili jsme si vzdálenost, kterou musí návštěvník ujít mezi turistickými cíli, aniž by po cestě měl WC k dispozici. Monitoring ukázal, že „výsledek“ v podobě toaletních papíru lemující turistické cesty není nijak překvapující – moc jiných řešení neexistuje. Proto chceme maximálně komunikovat mapu toalet. Odskočení do přírody stále vidíme až jako poslední možné řešení.

Překvapila vás nabídka spolupráce se Sdružením Český ráj?
Líbí se mi, že se snaží sdružení problém proaktivně řešit a věřím, že bude inspirací pro další lokality. Překvapující se spíše fakt, že se o tuto problematiku zatím nikdo nestará na krajské nebo celorepublikové úrovní.

Věděli jste od začátku, jak kampaň uchopíte, aby zaujala a nebyla „suchopárná“?Na kampani spolupracovala přední odbornice na interpretaci Bára Dvořáková, která se hodně inspirovala podobnými kampaněmi ze zahraničí. Věděli jsme, že nechceme zakazovat, poučovat, to nefunguje. Chtěli jsme lehce hravou formou vzbudit o téma zájem. To je náš prvotní cíl, aby se o tématu začalo mluvit, bavit, vzbudit společenskou otázku. Zároveň jsme věděli, že se musí dostat mezi co nejširší veřejnost. Zde odvedlo skvělou práci Sdružení Český ráj, které do komunikace zapojilo turistické cíle nebo informační centra.

Předpokládám tedy, že komiks byla jasná volba…
Nechtěli jsme kampaň pouze textovou. Doba se zrychluje a samotný text často nevzbudí zájem. Chtěli jsme ukázat základní principy a k tomu je nejlepší varianta komiks. Vyprávíme příběh a snažíme se do něj vetknout nejen „lehkou“ edukaci, ale i humor. Cílem však je, aby se lidi nad tématem zamysleli, začali přemýšlet o svém chování v přírodě.

V čem je podle vás kampaň jedinečná?Je originální už tím, že jsme téma otevřeli, že se o něm začíná psát a mluvit. Problém tohoto druhu tíží mnoho velkých lokalit, ale žádná z nich si toto téma nevzala zatím za své. Jsem velmi rád, že jsme s platformou Travelbakers mohli uspořádat setkání několika destinačních společnosti, mimo jiné Krkonoš, Orlických hor, Pardubicka a jiných, a společně jsme o tomto nešvaru diskutovali.

Kolik času vám zabrala příprava? Máte v plánu s kampaní dále pracovat? 
Kampaň jsme připravovali intenzivně jeden měsíc a chceme v ní dále pokračovat. Možným pokračováním jsou i dárkové či propagační předměty, které máme navrhnuty. Na ně bychom rádi navázali soutěž s cílem dostat téma k širšímu publiku.