Stržené mosty, sesuté domy, vybombardované břehy řek a hluboké krátery v cestách jsou pořád nejviditelnějšími stopami, které po sobě na Liberecku zanechala ničivá srpnová povodeň.

Starostové obcí Frýdlantska se nyní spojili a obnovu zdecimovaných míst chtějí plánovat společně. Kvůli tomu založili projekt, nazvaný Mosty Frýdlantsko – integrovaný plán obnovy Frýdlantska po povodních v roce 2010. Ten počítá s tím, že se opravy propojí s plánovanými novými projekty, chystanými dávno před záplavami. „Mohli bychom díky tomu ušetřit minimálně 850 milionů korun,“ řekl hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.

Nedávná blesková povodeň napáchala na Frýdlantsku škody za zhruba 5,7 miliardy korun. Ničivá vlna zasáhla 7. srpna na Frýdlantsku celé povodí řeky Smědé a Olešky. Částečně se velká voda projevila také na toku Řasnice.

„Rohlíky už nepotřebujeme. Teď nutně potřebujeme co nejdřív obnovit infrastrukturu a s ní i pracovní místa. Za chvíli bude lidi nejvíc zajímat, jestli se Pomeje vrátí k Ivetě Bartošové, a na povodně si už nikdo nevzpomene. Ale my v té hrůze budeme muset žít dál,“ prohlásil starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Jak doplnil, rozvodněná Smědá z Jizerských hor řádila nejvíc v Hejnicích, Frýdlantu, Višňové a Heřmanicích. Součástí projektu Mosty Frýdlantsko by se tak mělo stát i vybudování jímacích nádrží, které by byly schopny příliv vodní masy zadržet.

„Po povodni jsme všichni v obcích vynaložili značné sumy na záchranné práce a na zajištění základních potřeb obyvatel. Podobně je na tom i Povodí Labe, Lesy České republiky a další. Hrozí proto, že nebudeme mít peníze na spolufinancování projektů, které nám už před povodní byly schváleny,“ podtrhl Dan Ramzer.

Obce v regionu přichystaly v minulých pěti letech několik desítek projektů. Mezi jednu z největších plánovaných investic patří třeba vybudování kanalizace v Raspenavě. "Když propojíme tyto projekty s nutnými opravami, tak se nám povede ušetřit nemalé peníze,“ řekl starosta Frýdlantu.

Na koordinaci projektu se už podílejí kromě Libereckého kraje a Mikroregionu Frýdlantsko i Lesy České republiky, Povodí Labe, Ředitelství silnic a dálnic ČR, RWE GasNet nebo Frýdlantská vodárenská společnost. Propočty ukazují, že prolnutím projektů na obnovu a plánovaných investic s už přiznanou dotací lze ušetřit minimálně 850 milionů korun.

Které projekty mají obce před sebou?

- za jeden z nejnákladnějších projektů lze považovat vybudování kanalizace v obci Raspenava
- k dalším velkým projektům, schváleným před povodní, patří také úpravna vody ve Frýdlantu v Čechách
- obce by spojením projektů s obnovou ušetřily až 850 milionů