Akce má za cíl propagovat využití tažných koní na poli jako tradičního a zároveň moderního způsobu hospodaření na zemědělské půdě.