Vedení města proto plánuje nejen rozšířit stávající školky o další kapacity, ale navíc chce zabránit už od příštího roku tomu, aby rodiče zapisovali děti do několika školek najednou. Tím totiž rodiče až obvykle do začátku září blokují místa dalším, na něž se pak možná nedostane.

„Měli jsme dokonce případ, kdy rodiče svého potomka zapsali do deseti mateřských škol. Neexistuje centrální zápis dětí a kvůli ochraně osobních dat se město jako zřizovatel školek ani dopředu nedozví, jestli několik míst ve školce neobsadilo jen jedno dítě,“ řekl náměstek primátorky pro oblast školství Kamil Jan Svoboda (Liberec občanům).

Současný systém nahrává korupci

Už příští rok chce vedení radnice dosáhnout toho, aby rodiče při zápisu podepsali, že souhlasí s poskytnutím osobních dat dítěte zřizovateli školky. Dále také, že berou na vědomí, že nemusejí dostat ani jedno místo, pokud jich ve školkách blokují pro dítě víc.

„Rodiče se zápisem dítěte stávají účastníky správního řízení. Víc přihlášek si podávat nesmějí, což ale nikdo nedodržuje,“ upozornil náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc (Liberec občanům).

Jak doplnil Kamil Jan Svoboda, stávající anonymní systém nejenže vrhá školky, město a mnohé rodiče do nejistoty, k tomu ale také nahrává možné korupci.

„Poslední slovo v tom, kdo nakonec do školky nastoupí, má ředitelka. Nový systém, který bychom rádi zavedli, by měl nejen vnést jasno, ale omezit i jakoukoli možnost korupce. Přitom hlavním kritériem by měl být věk dítěte, tedy tři roky, a pak možná i to, jestli už má ve školce staršího sourozence,“ podotkl Kamil Jan Svoboda.

Připravovanou změnu nemusí schválit zastupitelstvo. Náměstek ji chce ale ještě vyladit s právníky.
V Liberci dnes poprvé do mateřské školky přijde 972 dětí. Předškoláků celkem nastoupí více než tři tisíce. V městských školkách je dohromady 2 934 míst, v soukromých dalších 319.

„Do konce roku přibude 34 nových míst ve třech mateřských školách. Získáme je drobnými úpravami. Příští rok plánujeme zbudovat dalších 83 míst, z nichž 50 vznikne ve školce na Broumovské a 33 ve školce na Jabloňové,“ doplnil náměstek Svoboda.

Zápisy do mateřských školek probíhají většinou na jaře. Termín si určují samy ředitelky. V minulosti město chtělo zavést, aby zápisy proběhly ve všech mateřských školách v jeden den, čímž by rodičům znemožnilo podat víc přihlášek najednou. Proti se ale postavili jak rodiče, tak i ředitelky. Vadilo jim, že pokud by rodiče zápis nestihli, stejně by své dítě přihlašovaly později, takže by školka zápis stejně pořád doplňovala.

„Patřím k rodičům, kteří nemohli pro své dítě školku sehnat právě proto, že jiní blokovali místa pro jedno dítě v několika školkách. Nakonec jsme vloni místo sehnali, ale zprvu to byl velký problém. Určitě by bylo lepší, kdyby město povolovalo jen jeden zápis na jednu školku,“ uvedla mladá maminka Monika Krupičková z Liberce.