„Rodičovskou skupinu od počátku letošního roku navštívilo více než pětadvacet rodičů,“ informoval ředitel libereckého K–centra Lubomír Šlapka s tím, že tyto skupiny probíhají jednou za čtrnáct dní a někteří rodiče je navštěvují dokonce pravidelně.

Zájem rodičů o drogové závislosti roste přímo úměrně se zhoršující se situací doma. „Většina rodičů má tendence přehlížet, či přímo zakrývat, že jejich dítě bere drogy. Často se rodič obviňuje, zda neselhal,“ vysvětlil důvody Lubomír Šlapka.

Podle jeho názoru je drogová závislost u dítěte hodně intimní a vnitřní rodinná záležitost a bohužel pomoc blízcí vyhledávají v době, kdy už je dítě ve vyšším stupni závislosti. „V zásadě ale lze říci, že zájem nejen o účast ve skupině, ale i o jakékoliv informace o drogách, se stupňuje. Dnes již prakticky není dne, aby nás telefonicky či e-mailem nekontaktovali rodiče drogových uživatelů,“ upřesnil ředitel libereckého K–centra.

Sedmdesát procent lidí v rodičovské skupině jsou rodiče uživatelů drog, kteří byli v kontaktu s K-centrem nebo s terénním programem. „Chodí ale také rodiče, jejichž dítě nikdy protidrogové služby nevyužilo,“ dodal Lubomír Šlapka.

Také Centrum Ambulantních služeb Advaita pracuje s rodinami, a to především v Programu ambulantního poradenství. „Nabízíme rodinné, párové a individuální poradenství pro rodiče a blízké,“ konstatovala vedoucí centra Drahuše Tkáčová.

Podle ní práci s rodinami zaměřují na podporu, posílení a obnovu rodinných vazeb a vztahů, které byly narušeny v průběhu klientova toxikomanického života. Součástí této služby je také poradenství týkající se druhů a účinků jednotlivých drog, závislosti a podobně. „Klient, který je zařazen v jednom z našich programů, má možnost využít rodinné nebo párové poradenství. Přicházejí k nám však i rodiče samostatně,“ dodala Drahuše Tkáčová.

Práci s rodiči v libereckém K–centru finančně podporují Liberecký kraj, města Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant v Čechách a Turnov. Z těchto měst také pochází převážná část rodičů.

Rodinné terapie mě přiblížily k dceři

Liberec - Jako obrovskou životní ránu vnímají rodiče, když se jejich dítě ocitne ve spárech drogové závislosti. O svůj příběh se s námi podělila maminka, která se pravidelně účastnila rodičovských skupin v terapeutické komunitě pro drogově závislé v Nové Vsi.

„Dcera nastoupila na roční léčbu do protidrogové komunity a každého čtvrt roku byly rodinné terapie, na které jsme se spolu s ostatními rodiči sjížděli z mnohých míst republiky, abychom se podělili o své zkušenosti a především z úst zkušených terapeutů dostali spoustu cenných informací s ohledem na to, jak se s danou situací vypořádat a jak skutečně závislému pomoci s jeho léčbou,“ začíná své vyprávění Michaela Lounková.

Tyto „rodinky“ trvaly vždy celý víkend a spolu se svými dětmi se rodiče účastnili běžného komunitního programu. „Pochopili jsme, jak důležité je pro naše děti dostat řád, naučit se mluvit otevřeně a pravdivě o problémech, znovuobnovit pocity, které droga potlačí, a naučit se přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí,“ pokračuje maminka, která se díky skupinám naučila svému dítěti rozumět. „Na ostatních rodičích na rodinkách máme možnost vidět příklady těch, kteří pochopili a daří se jim ozdravné kroky provádět, ale i odstrašující případy těch, kteří i nadále třeba i 35letého syna stále považují za malého a nesou zodpovědnost za něj,“ dodává Michaela Lounková.

Podle ní jí spoluúčast na komunitním programu na rodičovských skupinách nesmírně rozšířila obzory nejen v pohledu na drogovou závislost, ale i na celé to do té doby skryté pozadí, které jí předcházelo. „Dceřin návrat do běžného života bez drog mne ubezpečil, že i v naší rodině došlo ke zdravým změnám ve vztazích a v přístupu k životu. Za to patří celému komunitnímu týmu můj neskonalý dík a jen bych si snad mohla přát, aby podobných zařízení bylo v naší republice více, neboť bohužel drogově závislých je víc, než podobných léčeben, které jim mohou pomoci k návratu do zdravého života,“ dodala Michaela Lounková, maminka, která se nyní těší z abstinence své dcery.