Minimálně ještě jeden školní rok, tedy do letních prázdnin v roce 2011, budou školáci ve Frýdlantu v Čechách chodit do stejných škol jako doposud.

Reorganizaci, kterou plánovala ředitelka Věra Dunajčíková a která rozvířila emoce mezi rodiči žáků, navrhla totiž odborná komise o jeden rok odložit. Projekt ředitelky, podle něhož by se měli do jedné budovy sestěhovat všichni žáci druhého stupně a ve druhé by se učili menší děti do 5. třídy, nepodpořila ani Rada školy.

„Nikdo nezpochybňuje rozhodnutí paní ředitelky. Protože má ale Rada školy ze zákona právo podílet se na koncepčních změnách školy, doporučují i frýdlantští radní ředitelce Dunajčíkové, aby reorganizaci odložila. Změny by mělo vedení školy spolu se členy Rady školy připravit tak, aby mohly začít platit nejpozději od 1. září roku 2011,“ upřesnil starosta Dan Ramzer.

Podle Věry Dunajčíkové odklad změn jen prohloubí problémy, jimiž škola trpí. Nyní jsou ve Frýdlantu jakoby základní školy dvě, protože zde stojí dvě budovy, na ulici Husova a Purkyňova. V obou se dosud učí žáci od první do deváté třídy. Reorganizací plánovalo vedení školy ušetřit například peníze při vybavování učeben. Současně by také nemuseli přebíhat učitelé z jedné budovy do druhé. „Od nového školního roku budeme mít na Purkyňové o tři až čtyři třídy méně,“ řekla ředitelka Dunajčíková.

Jak doplnila ředitelka Dunajčíková, svůj projekt připravila tak, aby se mohl uskutečnit už od září tohoto roku. „Přestože se sníží počet tříd, i nadále se žáci budou učit podle starého modelu v obou budovách, a tak budou muset učitelé přebíhat z jedné školy do druhé,“ zdůraznila ředitelka. „Odklad reorganizace není dobrým krokem, situaci ještě zhorší,“ dodala.

Komise odborníků z oblasti školství ve svém stanovisku uvádí doslova, že věří v kvalitu nového uspořádání žáků, navrženého ředitelkou školy. „Jakou variantu bude prosazovat zřizovatel, je na jeho rozhodnutí. Rozhodnutí ze zákona přísluší řediteli školy,“ uvádí zpráva odborné komise doslova.
Rodiče školáků přivítali odklad, který navrhla Rada školy.

„Koncepce ředitelky Dunajčíkové má i spoustu dobrého. Ale v zásadě jsme proti této reorganizaci. Proto je pro nás dobrou zprávou, že se změny o rok pozdrží,“ řekl Václav Kuncl, zástupce rodičů žáků z Purkyňovy. „Ten rok využijeme k tomu, abychom s ředitelkou dopracovali návrh reorganizace do podoby, v níž bude přijatelný jak pro ni, tak pro Radu školy, tak i pro rodiče,“ podotkl. Rodiče se nejvíce báli toho, že by se při sestěhování starších žáků do jedné budovy mohla objevit mezi školáky šikana.