Na Technickou univerzitu v Liberci je přivedl zájem o technické obory, ale také ochota zdejších vyučujících věnovat se ve volném čase „technickému potěru“. „Dětská univerzita je investicí do budoucna a škola z ní jednou bude profitovat,“ řekl autor projektu Miloš Hernych z Fakulty mechatroniky.

Děti se tu budou druhým rokem a na různých úrovních věnovat základům robotiky, strojírenství, nově také aplikované chemii, mikrobiologii či sanační technologii.

Dětská univerzita je součástí dlouhodobého projektu s názvem Starttech - Začni s technikou!, který chce zajímavými akcemi přilákat děti k technice a ukázat jim, že chemie či fyzika mohou být dobrodružství i zábava. Bohatý program je pro děti připraven už nyní o podzimních prázdninách. Ve středu 26. října je například čeká poutavá přednáška Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která školákům představí takzvaný Energetický slabikář.

„Na přednášku naváže akce Netradiční zdroje energie. Po přednášce mohou jít děti také na kurz Základy kovářských prací nebo Základy truhlářských prací,” upozornila mluvčí TUL Jaroslava Kočárková. Kromě toho ve středu nabízí univerzita žákům ve věku od 6 do 14 let textilní kurz a malování na sklo.

Kurz se bude opakovat i ve čtvrtek 27. října. akce připravili realizátoři projektů i na listopadové soboty. 5. listopadu to je „Putování za vědou a technikou“. O týden později čeká děti první ze čtyř „Sobot s technikou“ na SPŠSE a VOŠ a pak fyzikální a chemické pokusy, matematické a technické hříčky ve velkém sále knihovny v Liberci pod názvem „Hrajeme si a přemýšlíme“.