Značná část libereckých Lidových sadů se proměnila ve staveniště. Do ulice Lesní a dalších přilehlých komunikací nastoupili silničáři, kteří začali s dlouho očekávanou kompletní rekonstrukcí povrchů vozovek. Domorodci láteří kvůli hluku a řidiči běsní kvůli objížďkám a spleti jednosměrek. Turisty vyhledávané místo zrovna nepřipomíná oázu klidu a odpočinku.

„Není to příjemné, ale ještě víc se vztekám kvůli neprůjezdnosti ulice Milady Horákové," podotkla Michaela Zaňková.

Lidové sadyPáteřní komunikací Lidových sadů je Masarykova třída. Promenáda vede reprezentativní vilovou zástavbou, která vyrostla na přelomu 19. a 20. století, usazenou v parkové zeleni vybavené odpočinkovými lavičkami. Výchozím bodem Promenády je křižovatka dnešní Masarykovy třídy a Vítězné ulice lemované výstavnými budovami Severočeského muzea, bývalé Obchodní a živnostenské komory a Městskými lázněmi. Na horním konci třídy bylo při úpravách Lidových sadů v letech 188991 vybudováno Labutí jezírko, kde se dříve jezdilo v létě na lodičkách, v zimě bruslilo a na jehož nábřeží se korzovalo. Promenáda je ukončena Lidovými sady, kde v minulosti byly zotavovny a sanatoria. Dnes slouží návštěvníkům především restaurace Lidové sady se sálem, zahradní restaurací a 32 metrů vysokou vyhlídkovou věží. Součástí Promenády je i velmi oblíbená Zoologická zahrada, která sousedí s Botanickou zahradou. Zdroj: www.liberec.cz.

„Jezdit po Liberci, to je v současné době za trest. Všude je to rozkopané a ucpané," postěžovala si Týna Suchánková.

Řidič Jiří Havránek zase tvrdí, že v Liberci to není nic proti Jablonecku. „Po sobotní cestě do Železného Brodu přes Jablonec už mě nemůže snad nic rozhodit," komentoval.

Problémy s rozkopanými silnicemi vyřešil po svém Miroslav Hrůza z Liberce. „Není jednodušší jezdit na kole? Dostanete se prakticky všude."

Nejen o rozsáhlé rekonstrukci lokality Lesní už liberecká radnice prostřednictvím Deníku informovala a varovala před dopravními komplikacemi. Situace s rozkopanými silnicemi a chodníky se bohužel opakuje každý rok v létě, když počasí opravám přeje.

LESNÍ ULICE A DALŠÍ PŘILEHLÉ KOMUNIKACE PROCHÁZEJÍ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ. Kopat se tady bude až do konce letošního listopadu. „V roce 2014 se v rámci II. etapy počítá s dokončením opravy ulic Dvořákova a Lesní, mezi ulicemi Mozartova a Masarykova a s opravou ulic Gorkého, Škroupova, Sukova náměstí a části Purkyňovy ulice v délce cca 140 metrů od Lesní ulice," řekla mluvčí libereckého magistrátu Zuzana Minstrová.

Práce v okolí Lesní ulice by měly skončit v listopadu. „Výkopové práce při opravě sítí, která opravě komunikace předchází, budou průběžně sledovat archeologové. Po celou dobu stavby bude v maximální možné míře zajištěn přístup a příjezd do objektů," doplnila Minstrová.

Rekonstrukce zmiňovaných ulic vyjde na necelých 30 milionů korun. Původně ale vedení radnice počítalo s částkou 50 milionů. Cena klesla díky otevřenému výběrovému řízení. Jedná se o největší investiční akci města v oblasti oprav komunikací v posledních letech.

Radnice přiznává, že ne všichni tamní obyvatelé přijímají rozsáhlé opravy s povděkem. Někteří si už na radnici stěžovali přímo.

„Každý podnět občanů vyhodnocujeme. Samozřejmě, že ne všechno, s čím lidé přijdou, lze do výsledné podoby projektu zahrnout. Už během I. etapy rekonstrukce jsme se snažili v co nejvyšší míře vyjít místním obyvatelům vstříc. Ceníme si například spolupráce s občanským sdružením Staré Město, kdy jsme některé úpravy přizpůsobili jejich přání," poznamenala primátorka města Martina Rosenbergová (ČSSD).

V roce 2012 byla v rámci I. etapy akce Lokalita Lesní opravena ulice Mozartova a část Javorové ulice mezi ulicemi Horská a Purkyňova včetně revitalizace jezírka v Údolní ulici.

V roce 2013 byla v rámci další, II. etapy opravena ulice Zborovská, část ulice Lesní mezi ulicemi Mozartova a Javorová a část ulice Dvořákovy mezi ulicemi generála Píky a Mozartova.

Peněz je málo

„Do oprav komunikací letos vloží město Liberec přibližně 60 milionů korun. Do této částky jsou zahrnuty také peníze z dotací, nejde tedy jen o finance města. K tomu, aby mohlo město nechat vyspravit všechny rozbité silnice a chodníky v Liberci, které jsou jako ve většině jiných měst dlouhodobě podfinancované, by potřebovalo miliardu korun," uvedla už dříve mluvčí magistrátu Minstrová.